Ελληνικά
English
Η Ορθοπαιδική
στην υπηρεσία του Αθλητή...
Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Δρ. Νικόλαος Κουκουλιάς Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Δρ. Νικόλαος Κουκουλιάς Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Δρ. Νικόλαος Κουκουλιάς Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Δρ. Νικόλαος Κουκουλιάς
Αναζήτηση:
 
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

Η Ορθοπαιδική στην υπηρεσία του Αθλητή

Η εξέλιξή  της Ορθοπαιδικής Χειρουργικής τα τελευταία χρόνια είναι ραγδαία και αφορά τόσο την ερμηνεία όσο και την αντιμετώπιση των παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κατά βάση στην τεχνολογική επανάσταση σε όλα τα επίπεδα, που προσφέρει ολοένα και αποτελεσματικότερα μέσα διάγνωσης και θεραπείας.

Σημαντικό ρόλο όμως έχει παίξει και η ανάγκη για ταχύτερη και χωρίς προβλήματα επάνοδο στις δραστηριότητες του κάθε ασθενούς, που εκφράζεται πιο έντονα στους αθλητές. Οι αυξημένες καταπονήσεις του σώματος, η μεγαλύτερη έκθεση σε κίνδυνο τραυματισμού, η έντονη ανάγκη/επιθυμία για επιτυχία αλλά και η δημοσιότητα και τα οικονομικά κίνητρα της αθλητικής κοινωνίας, αποτελούν τις βασικές αιτίες επικέντρωσης των εξελίξεων στους αθλητές. Οι απαιτήσεις λοιπόν αλλά και οι πιέσεις για γρήγορη και ασφαλή επιστροφή των αθλητών στους αγωνιστικούς χώρους, συμπαρασύρουν  την Ορθοπαιδική Χειρουργική προς αυτή την κατεύθυνση.

Ως αθλητής όμως, σε καμία περίπτωση δεν εννοείται μόνο εκείνος που συστηματικά ασχολείται με τον αθλητισμό, επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά. Σύμφωνα με τον καθηγητή κ. Μπαμπινιώτη (Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Δ΄έκδοση, 2012), αθλητής είναι επίσης αυτός που αγωνίζεται και δοκιμάζεται σε διάφορους τομείς της ζωής του.  Όλοι λοιπόν, όσοι προσπαθούν και μοχθούν για να πετύχουν τους δικούς τους, προσωπικούς και καθημερινούς στόχους, είναι αθλητές και όλοι δικαιούνται την καλύτερη και αποτελεσματικότερη θεραπεία.

επιστροφή