Ελληνικά
English
Η Ορθοπαιδική
στην υπηρεσία του Αθλητή...

Αναζήτηση:
 

Εξάρθρημα της στερνοκλειδικής άρθρωσης

Γενικά

Η στερνοκλειδική άρθρωση (εικόνα 1) είναι δυνατό να υποστεί εξάρθρημα μετά από άσκηση άμεσης ή έμμεσης βίας.

 
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση στερνοκλειδικής άρθρωσης.
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση στερνοκλειδικής άρθρωσης.
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση στερνοκλειδικής άρθρωσης.
 

Σε περίπτωση άσκησης άμεσης βίας (απευθείας πλήξη στο έσω τμήμα της κλείδας) είναι δυνατό να προκληθεί οπίσθιο εξάρθρημα, ενώ σε περίπτωση άσκησης έμμεσης βίας (πτώση στην πρόσθια επιφάνεια του ώμου) μπορεί να προκληθεί πρόσθιο εξάρθρημα της κλείδας. Η μη αποτελεσματική επούλωση των συνδέσμων είναι δυνατό να οδηγήσει σε αστάθεια της στερνοκλειδικής.

Κλινική εικόνα – Διάγνωση

Η κλινική εικόνα της αστάθειας της στερνοκλειδικής συνίσταται σε υπεξάρθημα ή και πλήρες εξάρθημα κατά την ανύψωση του μέλους (video 1) που μπορεί να είναι και επώδυνη.

 

Video 1. Κλινική εικόνα αστάθειας στερνοκλειδικής.
 

Η διάγνωση γίνεται από την κλινική εικόνα και επιβεβαιώνεται ακτινιλογικά. Λόγω της δυσκολίας απεικόνισης του εξαρθρήματος πολλές φορές χρησιμεύει η αξονική τομογραφία.

Θεραπεία

Η θεραπεία της αστάθειας της στερνοκλειδικής είναι συντηρητική εφόσον δεν υπάρχει πόνος. Σε περίπτωση που υπάρχει πόνος με τις δραστηριότητες  μπορεί να εφαρμοστεί τοπική έγχυση για διαγνωστικούς και θεραπεύτικούς λόγους. Επί εμμονής των ενοχλημάτων της αστάθειας και του πόνου συνιστάται χειρουργική σταθεροποίηση της άρθρωσης (video 2).

 

Video 2. Χειρουργική αντιμετώπιση αστάθειας στερνοκλειδικής.