Ελληνικά
English
Η Ορθοπαιδική
στην υπηρεσία του Αθλητή...

Αναζήτηση:
 

Παγωμένος ώμος ή συμφυτική θυλακίτις (Frozen Shoulder)

Γενικά

Ο παγωμένος ώμος ή συμφυτική θυλακίτις  αποτελεί μια επώδυνη πάθηση του ώμου στην οποία προοδευτικά αναπτύσσεται δυσκαμψία. Οφείλεται σε πάχυνση του αρθρικού θυλάκου του ώμου (εικόνα 1) και εμφανίζεται πιο συχνά σε γυναίκες ηλικίας 40-60 ετών. Η αιτιολογία της πάθησης παραμένει άγνωστη. Ως προδιαθεσικοί παράγοντες έχουν ενοχοποιηθεί ο σακχαρώδης διαβήτης, αλλά και άλλες παθήσεις όπως θυρεοειδοπάθειες, καρδιοπάθειες και νόσος του Parkinson, ενώ μπορεί να παρουσιαστεί μετά από κάκωση και ακινητοποίηση της άρθρωσης του ώμου.

 
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση στερνοκλειδικής άρθρωσης.
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση παγωμένου ώμου.
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση παγωμένου ώμου.
 

Κλινική εικόνα – Διάγνωση

Ο παγωμένος ώμος παρουσιάζεται σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση που διαρκεί περίπου 3 μήνες, εμφανίζεται προοδευτικά επιδεινούμενος πόνος και μείωση του εύρους κίνησης του ώμου. Κατόπιν, για 3-9 μήνες, παραμένει έντονη δυσκαμψία και ο πόνος εμφανίζεται μόνο στις τελικές μοίρες της κίνησης. Στην τελική φάση, που διαρκεί 9-18 μήνες, συνήθως δεν υπάρχει πόνος και βαθμιαία επανέρχεται και η κινητικότητα της άρθρωσης.

Η διάγνωση γίνεται με την κλινική εξέταση. Οι παρακλινικές εξετάσεις χρησιμεύουν σε περίπτωση αμφιβολιών, για τον αποκλεισμό άλλων παθολογικών καταστάσεων.

Θεραπεία

Η θεραπεία του παγωμένου ώμου είναι καταρχήν συντηρητική με φυσικοθεραπεία και αναλγητική αγωγή. Για τις πιο σοβαρές περιπτώσεις που δεν ανταποκρίνονται στην συντηρητική θεραπεία, συστήνεται  χειρουργική θεραπεία κατά την οποία γίνεται διατομή του συρρικνωμένου αρθρικού θυλάκου με αρθροσκόπηση.