Ελληνικά
English
Η Ορθοπαιδική
στην υπηρεσία του Αθλητή...

Αναζήτηση:
 

Ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου

Γενικά

Ο έσω πλάγιος σύνδεσμος αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς για την σταθερότητα του γόνατος σύνδεσμο (εικόνα 1). Συγκεκριμένα, ενισχύει την έσω πλευρά του γόνατος αναχαιτίζοντας τις δυνάμεις που τείνουν να προκαλέσουν παραμόρφωση σε βλαισότητα. Αν οι δυνάμεις που παρεκτοπίζουν το πόδι προς τα έξω, υπερβαίνουν την δύναμη που μπορεί να αντισταθεί ο έσω πλάγιος σύνδεσμος, τότε επέρχεται ρήξη του συνδέσμου.

 
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση έσω πλαγίου συνδέσμου γόνατος.
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση έσω πλαγίου συνδέσμου γόνατος.
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση έσω πλαγίου συνδέσμου γόνατος.
 

Ο συνηθέστερος μηχανισμός ρήξης του έσω πλαγίου συνδέσμου είναι η άμεση πλήξη από την έξω πλευρά του γόνατος. Η ρήξη του έσω πλαγίου μπορεί να συνοδεύεται και από άλλες κακώσεις, συνηθέστερα του προσθίου χιαστού συνδέσμου.

 
Εικόνα 2. Σχηματική παράσταση ρήξης έσω πλαγίου συνδέσμου γόνατος.
Εικόνα 2. Σχηματική παράσταση ρήξης έσω πλαγίου συνδέσμου γόνατος.
Εικόνα 2. Σχηματική παράσταση ρήξης έσω πλαγίου συνδέσμου γόνατος.
 

Κλινική εικόνα – Διάγνωση

Η ρήξη του έσω πλαγίου συνδέσμου συνοδεύεται κυρίως από πόνο στην έσω επιφάνεια του γόνατος. Ανάλογα με τον βαθμό της ρήξης και τις συνυπάρχουσες κακώσεις μπορεί να υπάρχει αίμαρθρο (συλλογή αίματος στην άρθρωση του γόνατος), εμπλοκή γόνατος (αδυναμία πλήρους έκτασης ή κάμψης) και αίσθημα αστάθειας στις χρόνιες περιπτώσεις.

 

Video 1. Κλινική εικόνα ανεπάρκειας έσω πλαγίου συνδέσμου γόνατος.
 

Η διάγνωση της ρήξης του έσω πλαγίου συνδέσμου είναι κλινική και βασίζεται στον μηχανισμό της κάκωσης και την κλινική εξέταση (video 1). Η μαγνητική τομογραφία (εικόνα 3) επιβεβαιώνει την διάγνωση και αναδεικνύει τις συνοδές βλάβες για τον καλύτερο σχεδιασμό της θεραπείας.

 
Εικόνα 3. Μαγνητική τομογραφία ολικής ρήξης έσω πλαγίου συνδέσμου γόνατος.
Εικόνα 3. Μαγνητική τομογραφία ολικής ρήξης έσω πλαγίου συνδέσμου γόνατος.
Εικόνα 3. Μαγνητική τομογραφία ολικής ρήξης έσω πλαγίου συνδέσμου γόνατος.
 

Θεραπεία

Η θεραπεία της ρήξης του έσω πλαγίου συνδέσμου του γόνατος μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική και εξαρτάται κυρίως από τον βαθμό της ρήξης.

Η μερική ρήξη του έσω πλαγίου συνδέσμου μπορεί να επουλωθεί και επομένως αντιμετωπίζεται συντηρητικά. Η αποκατάσταση περιλαμβάνει εφαρμογή λειτουργικού νάρθηκα και ασκήσεων ενδυνάμωσης και ιδιοδεκτικότητας. Ο χρόνος επανόδου σε αθλητικές δραστηριότητες είναι περίπου 2 μήνες. Σε ολική ρήξη του έσω πλαγίου συνδέσμου μπορεί και πάλι να εφαρμοσθεί συντηρητική θεραπεία με μεγαλύτερο όμως χρόνο αποκατάστασης που φθάνει μέχρι και τους 4 μήνες.

Σε ασθενείς με ολική ρήξη του έσω πλαγίου και αυξημένες λειτουργικές απαιτήσεις καθώς και μετά από αποτυχία της συντηρητικής θεραπείας με αίσθημα αστάθειας, συστήνεται η χειρουργική θεραπεία. Στις οξείες (πρόσφατες) περιπτώσεις γίνεται συρραφή του συνδέσμου ή επανακαθήλωση του στα σημεία πρόσφυσης στο οστούν. Στις χρόνιες περιπτώσεις γίνεται ανακατασκευή του συνδέσμου με αυτομόσχευμα ή αλλομόσχευμα (video 2). Ο χρόνος επανόδου στις αθλητικές δραστηριότητες υπολογίζεται στους 4-6 μήνες ανάλογα με το είδος του χειρουργείου και τις συνοδές βλάβες που θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ταυτόχρονα.

 

Video 2. Συνδεσμοπλαστική έσω πλαγίου συνδέσμου γόνατος.