Ελληνικά
English
Η Ορθοπαιδική
στην υπηρεσία του Αθλητή...

Αναζήτηση:
 

Ρήξη οπίσθιας έξω γωνίας του γόνατος

Γενικά

Η οπίσθια έξω γωνία του γόνατος αποτελεί ένα σύμπλεγμα συνδέσμων που προστατεύει το γόνατο από την οπίσθια-έξω επιφάνεια. Το σύμπλεγμα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για την σταθερότητα του γόνατος και αποτελείται από τρεις βασικές ανατομικές δομές, τον έξω πλάγιο σύνδεσμο (εικόνα 1), τον ιγνυακό τένοντα και τον περονοïγνυακό σύνδεσμο. Η οπίσθια έξω γωνία του γόνατος αντιστέκεται σε δυνάμεις ραιβότητας και στροφής του γόνατος. Αν οι δυνάμεις αυτές, υπερβούν την δύναμη που μπορεί να αντισταθεί η οπίσθια έξω γωνία, τότε επέρχεται ρήξη αυτής. Η ρήξη της οπίσθιας έξω γωνίας συμβαίνει πολύ συχνά σε αθλήματα υψηλών απαιτήσεων καθώς και σε τροχαία ή άλλα ατυχήματα και σχεδόν πάντα συνοδεύεται από άλλες ρήξεις συνδέσμων (πρόσθιο και οπίσθιο χιαστό) ενώ μπορεί να συνυπάρχει επίσης μηνισκική και χόνδρινη βλάβη.

 
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση ρήξης έξω πλαγίου συνδέσμου γόνατος.
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση ρήξης έξω πλαγίου συνδέσμου γόνατος.
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση ρήξης έξω πλαγίου συνδέσμου γόνατος.
 

Κλινική εικόνα – Διάγνωση

Η ρήξη της οπίσθιας έξω γωνίας συνοδεύεται κυρίως από πόνο στην οπίσθια-έξω επιφάνεια του γόνατος. Ανάλογα με τον βαθμό της ρήξης και τις συνυπάρχουσες κακώσεις μπορεί να υπάρχει αίμαρθρο (συλλογή αίματος στην άρθρωση του γόνατος), εμπλοκή γόνατος (αδυναμία πλήρους έκτασης ή κάμψης) και αίσθημα αστάθειας στις χρόνιες περιπτώσεις.

 Η διάγνωση της ρήξης του της οπίσθιας έξω γωνίας είναι κλινική και βασίζεται στον μηχανισμό της κάκωσης και την κλινική εξέταση (εικόνες 2 και 3). Η μαγνητική τομογραφία επιβεβαιώνει την διάγνωση και αναδεικνύει τις συνοδές βλάβες για τον καλύτερο σχεδιασμό της θεραπείας.

 
Εικόνα 2. Κλινικά ευρήματα σε ρήξη οπίσθιας έξω γωνίας.
Εικόνα 2. Κλινικά ευρήματα σε ρήξη οπίσθιας έξω γωνίας.
Εικόνα 2. Κλινικά ευρήματα σε ρήξη οπίσθιας έξω γωνίας.
Εικόνα 2. Κλινικά ευρήματα σε ρήξη οπίσθιας έξω γωνίας.
Εικόνα 3. Κλινικά ευρήματα σε ρήξη οπίσθιας έξω γωνίας.
Εικόνα 3. Κλινικά ευρήματα σε ρήξη οπίσθιας έξω γωνίας.
 

Θεραπεία

Η θεραπεία της ρήξης της οπίσθιας έξω γωνίας του γόνατος μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική και εξαρτάται κυρίως από τον βαθμό της ρήξης.

Η μεμονωμένη, μερική ρήξη της ρήξης της οπίσθιας έξω γωνίας του γόνατος μπορεί να επουλωθεί και επομένως μπορεί να αντιμετωπιστεί συντηρητικά. Η αποκατάσταση περιλαμβάνει εφαρμογή λειτουργικού νάρθηκα και ασκήσεων ενδυνάμωσης και ιδιοδεκτικότητας. Ο χρόνος επανόδου σε αθλητικές δραστηριότητες είναι περίπου 2 μήνες.

Σε ασθενείς με ολική ρήξη της οπίσθιας έξω γωνίας καθώς και σε αυτούς με ταυτόχρονη ρήξη του πρόσθιου ή οπίσθιου χιαστού συνδέσμου συστήνεται η χειρουργική θεραπεία. Στις οξείες (πρόσφατες) περιπτώσεις μπορεί να γίνει συρραφή των επιμέρους ανατομικών στοιχείων που έχουν ραγεί ή και συνδεσμοπλαστική, ανακατασκευή δηλαδή της οπίσθιας έξω γωνίας. Στις χρόνιες περιπτώσεις γίνεται ανακατασκευή με αυτομόσχευμα ή αλλομόσχευμα (εικόνες 4 και 5). Ο χρόνος επανόδου στις αθλητικές δραστηριότητες υπολογίζεται στους 6-9 μήνες ανάλογα με το είδος του χειρουργείου και τις συνοδές βλάβες που θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ταυτόχρονα.

 
Εικόνα 3. Ανατομική ανακατασκευή οπίσθιας έξω γωνίας με αλλομόσχευμα αχιλλείου τένοντα.
Εικόνα 4. Ανατομική ανακατασκευή οπίσθιας έξω γωνίας με αλλομόσχευμα αχιλλείου τένοντα.
Εικόνα 4. Ανατομική ανακατασκευή οπίσθιας έξω γωνίας με αλλομόσχευμα αχιλλείου τένοντα.
Εικόνα 3. Ανατομική ανακατασκευή οπίσθιας έξω γωνίας με αλλομόσχευμα αχιλλείου τένοντα.
Εικόνα 5. Ανατομική ανακατασκευή οπίσθιας έξω γωνίας με αλλομόσχευμα αχιλλείου τένοντα.
Εικόνα 5. Ανατομική ανακατασκευή οπίσθιας έξω γωνίας με αλλομόσχευμα αχιλλείου τένοντα.