Ελληνικά
English
Η Ορθοπαιδική
στην υπηρεσία του Αθλητή...

Αναζήτηση:
 

Σύνδρομο υμενικής πτυχής (plica syndrome)

Γενικά

Οι υμενικές πτυχές του γόνατος είναι προεκτάσεις του φυσιολογικού αρθρικού υμένα που αναπτύσσονται είτε λόγω διαταραχών κατά την εμβρυική ανάπτυξη, είτε λόγω αντίδρασης του φυσιολογικού υμένα σε κάποιο τραύμα. Συνήθως είναι ασυμπτωματικές, μπορεί όμως μετά από επανειλημμένους μικροτραυματισμούς να εμφανισθούν ενοχλήματα. Στην περίπτωση της έσω υμενικής πτυχής (εικόνα 1), προκαλείται φθορά λόγω προστριβής της  στον αρθρικό χόνδρο του έσω μηριαίου κονδύλου (εικόνα 2) ή ακόμα και της επιγονατίδας, κατά την κάμψη-έκταση του γόνατος.

 
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση και αρθροσκοπική εικόνα έσω υμενικής πτυχής
Εικόνα 1. Αρθροσκοπική εικόνα έσω υμενικής πτυχής
Εικόνα 1. Αρθροσκοπική εικόνα έσω υμενικής πτυχής
 
 
Εικόνα 2. Αρθροσκοπική εικόνα χόνδρινης βλάβης έσω μηριαίου κονδύλου λόγω προστριβής της έσω υμενικής πτυχής
Εικόνα 2. Χόνδρινη βλάβη έσω μηριαίου κονδύλου λόγω προστριβής της έσω υμενικής πτυχής.
Εικόνα 2. Χόνδρινη βλάβη έσω μηριαίου κονδύλου λόγω προστριβής της έσω υμενικής πτυχής.
 

Κλινική εικόνα – Διάγνωση

Το σύνδρομο έσω υμενικής πτυχής παρουσιάζεται με πόνο στην πρόσθια-έσω επιφάνεια του γόνατος που μπορεί να συνοδεύεται από ύγραθρο (συλλογή υγρού στην άρθρωση).

Η διάγνωση απαιτεί υψηλό δείκτη κλινικής υποψίας και επιβεβαιώνεται με την αρθροσκόπηση όπου αναδεικνύεται η προστριβή της υμενικής πτυχής στον έσω μηριαίο κόνδυλο.

Θεραπεία

Η θεραπεία του συνδρόμου έσω υμενικής πτυχής είναι χειρουργική και γίνεται με αρθροσκόπηση. Η αρθροσκοπική εκτομή (εικόνα 3 και video 1) της υμενικής πτυχής απαλλάσσει του ασθενείς από την προστριβή και επομένως από τα ενοχλήματα. Ο χρόνος επανόδου στις αθλητικές δραστηριότητες είναι περίπου 10-20 μέρες από το χειρουργείο εφόσον δεν έχει επέλθει σημαντική χόνδρινη βλάβη.

 
Εικόνα 3. Αρθροσκοπική εικόνα διατομής έσω υμενικής πτυχής
Εικόνα 3. Αρθροσκοπική εικόνα διατομής έσω υμενικής πτυχής
Εικόνα 3. Αρθροσκοπική εικόνα διατομής έσω υμενικής πτυχής
 

Video 1. Περίπτωση συνδρόμου έσω υμενικής πτυχής. Αρθροσκοπική αντιμετώπιση.