Ελληνικά
English
Η Ορθοπαιδική
στην υπηρεσία του Αθλητή...

Αναζήτηση:
 

Λαχνοοζώδης Υμενίτιδα Γόνατος

Ορισμός

Η λαχνοοζώδης υμενίτιδα αποτελεί εξεργασία, που προσβάλλει το επιθήλιο του αρθρικού υμένα, τα έλυτρα των τενόντων και τους θυλάκους και μπορεί να έχει εντοπισμένη ή διάχυτη μορφή. Στο γόνατο απαντάται συνήθως η διάχυτη μορφή και οδηγεί σε λαχνώδεις ή/και οζώδεις αλλοιώσεις του αρθρικού υμένα (εικόνα 1). Θεωρείται ότι είναι καλοήθης υπερπλαστική νεοπλασματική νόσος, ενώ έχουν ενοχοποιηθεί επίσης οι επαναλαμβανόμενες κακώσεις, οι υποτροπιάζουσες αιμορραγίες και άλλες αιτίες. Σε ορισμένες (επιθετικές) περιπτώσεις είναι δυνατό να προσβληθεί και το γειτονικό οστούν με σχηματισμό διαβρώσεων και κύστεων.

 
Εικόνα 1. Αρθροσκοπική εικόνα εντοπισμένης μορφής λαχνοοζώδους υμενίτιδας
Εικόνα 1. Αρθροσκοπική εικόνα εντοπισμένης μορφής λαχνοοζώδους υμενίτιδας
Εικόνα 1. Αρθροσκοπική εικόνα εντοπισμένης μορφής λαχνοοζώδους υμενίτιδας
 

Κλινική εικόνα – Διάγνωση

Η λαχνοοζώδης υμενίτιδα του γόνατος εμφανίζεται εξίσου σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας 20-45 ετών. Παρουσιάζεται με ύγραθρο (συλλογή υγρού στην άρθρωση, εικόνα 2) αλλά και διάχυτη διόγκωση του γόνατος με πεπαχυμένο αρθρικό θύλακο. Υπάρχει επίσης μη εντοπισμένος πόνος και μειωμένο εύρος κίνησης.

 
Εικόνα 2. Σχηματική παράσταση υγράθρου γόνατος.
Εικόνα 2. Σχηματική παράσταση υγράθρου γόνατος.
Εικόνα 2. Σχηματική παράσταση υγράθρου γόνατος.
 

Η κλινική διάγνωση απαιτεί υψηλό δείκτη υποψίας και οι απλές ακτινογραφίες είναι συνήθως φυσιολογικές. Πολύ χρήσιμη είναι η μαγνητική τομογραφία ενώ η οριστική διάγνωση γίνεται με την αρθροσκόπηση και την βιοψία του αρθρικού υμένα.

Θεραπεία

Η συντηρητική θεραπεία με αντιφλεγμονώδη φάρμακα οδηγεί σε προσωρινή μόνο ανακούφιση των συμπτωμάτων. Η οριστική αντιμετώπιση γίνεται με αρθροσκόπηση και εκτομή του υμένα. Ο αρθρικός υμένας εμφανίζεται με πολλαπλές πτυχές και πολυάριθμες μικροσκοπικές λεπτές λάχνες χρώματος σκοτεινού καφέ μέχρι ανοιχτού κίτρινου. Η αρθροσκοπική υμενεκτομή του γόνατος (video 1 και 2) δεν μπορεί να είναι πλήρης (παραμένει ένα τμήμα του οπισθίου αρθρικού υμένα) και μερικές φορές μπορεί να υπάρξει υποτροπή της νόσου.

 

Video 1. Αρθροσκοπική αντιμετώπιση εντοπισμένης μορφής λαχνοοζώδους υμενίτιδας.

Video 2. Αρθροσκοπική αντιμετώπιση διάχυτης μορφής λαχνοοζώδους υμενίτιδας.