Ελληνικά
English
Η Ορθοπαιδική
στην υπηρεσία του Αθλητή...

Αναζήτηση:
 

Οστεονέκρωση γόνατος

Γενικά

Η οστεονέκρωση του γόνατος είναι η βαθμιαία νέκρωση ενός οστικού τμήματος της άρθρωσης του γόνατος λόγω διακοπής της αιμάτωσης του (εικόνα 1). Αφορά συνήθως τον έσω μηριαίο κόνδυλο, αλλά μπορεί να παρουσιαστεί επίσης στον έξω μηριαίο κόνδυλο ή τους κνημιαίους κονδύλους. Ως αίτια της οστεονέκρωσης έχουν αναφερθεί το τραύμα, η κορτιζονοθεραπεία, η κατάχρηση οινοπνεύματος, διάφορες αιμοσφαιρινοπάθειες, μεταβολικές παθήσεις, η νόσος των δυτών, η ακτινοβολία, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν ανευρίσκεται αιτιολογικός παράγοντας.  Υπάρχουν διάφορα στάδια της πάθησης ανάλογα με την έκταση και την βαρύτητα της βλάβης.

 
Εικόνα 1. Αρθροσκοπική εικόνα οστεονέκρωσης έσω μηριαίου κονδύλου.
Εικόνα 1. Αρθροσκοπική εικόνα οστεονέκρωσης έσω μηριαίου κονδύλου.
Εικόνα 1. Αρθροσκοπική εικόνα οστεονέκρωσης έσω μηριαίου κονδύλου.
 

Κλινκή εικόνα – Διάγνωση

Η οστεονέκρωση του γόνατοις εμφανίζεται συνήθως ξαφνικά με πόνο στο γόνατο, που  επιδεινώνεται συνήθως τη νύχτα καθώς επίσης και με τις δραστηριότητες. Μπορεί επίσης να υπάρχει ύγραθρο (συλλογή υγρού στν άρθρωση) και περιορισμός της κινητικότητας.

Στα αρχικά στάδια της νόσου οι απλές ακτινογραφίες του ισχίου είναι αρνητικές και για την διάγνωση απαιτείται σπινθηρογράφημα ή μαγνητική τομοηγραφία (εικόνα 2).

 
Εικόνα 2. Μαγνητική τομογρφία οστεονέκρωσης έσω μηριαίου κονδύλου.
Εικόνα 2. Μαγνητική τομογρφία οστεονέκρωσης έσω μηριαίου κονδύλου.
Εικόνα 2. Μαγνητική τομογρφία οστεονέκρωσης έσω μηριαίου κονδύλου.
 

Θεραπεία

Στα αρχικά στάδια της νόσου συστήνεται συντηρητική θεραπεία με παυσίπονα και αποφόρτιση του σκέλους με βακτηρίες. Σε πιο προχωρημένα στάδια της νόσου συνήθως απαιτείται χειρουργική θεραπεία με μια από τις μεθόδους αντιμετώπισης χόνδρινων και οστεοχόνδρινων βλαβών.