Ελληνικά
English
Η Ορθοπαιδική
στην υπηρεσία του Αθλητή...

Αναζήτηση:
 

Έξω επικονδυλίτιδα του αγκώνα (tennis elbow)

Γενικά

Η έξω επικονδυλίτιδα του αγκώνα (tennis elbow) ανήκει στους τραυματισμούς από υπέρχρηση. Συγκεκριμένα, οι μύες που προκαλούν ραχιαία έκταση του καρπού και των δακτύλων, εκφύονται από την έξω επιφάνεια του αγκώνα (έξω επικόνδυλο). Οι επαναλαμβανόμενες φορτίσεις των τενόντων αυτών υπό αντίσταση, όπως συμβαίνει στο χτύπημα backhand στο tennis (εικόνα 1), οδηγεί βαθμιαία σε μικρορήξεις στην έκφυση των τενόντων (εικόνα 2). Έχει βρεθεί ότι ιδιαίτερα προσβάλλεται ο τένοντας του βραχέος κερκιδικού εκτείνοντα τον καρπό (ERCB).

Εικόνα 1. Το χτύπημα backhand στο tennis.
Εικόνα 1. Το χτύπημα backhand στο tennis.
Εικόνα 1. Το χτύπημα backhand στο tennis.
 
Εικόνα 2. Μικρορήξεις στην έκφυση των εκτεινόντων τον καρπό και τα δάχτυλα.
Εικόνα 2. Μικρορήξεις στην έκφυση των εκτεινόντων τον καρπό και τα δάχτυλα.
Εικόνα 2. Μικρορήξεις στην έκφυση των εκτεινόντων τον καρπό και τα δάχτυλα.
 

Κλινική εικόνα – Διάγνωση

Η έξω επικονδυλίτιδα εμφανίζεται με πόνο στην έξω επιφάνεια του αγκώνα, που επιδεινώνεται με την κόπωση. Ορισμένες φορές περιγράφεται ως «κάψιμο». Σε παραμελημένες περιπτώσεις υπάρχει πόνος ακόμα και σε απλές καθημερινές δραστηριότητες. Τέλος, μπορεί να υπάρχει και μυϊκή αδυναμία.

Η διάγνωση στηρίζεται στην κλινική εξέταση, όπου με δοκιμασίες φόρτισης των εκτεινόντων  τον καρπό και τα δάχτυλα, αναπαράγονται τα συμπτώματα. Σε αμφίβολες περιπτώσεις μπορεί να χρειασθεί ηλεκτρομυογράφημα για αποκλεισμό παγίδευσης νευρικού κλάδου του κερκιδικού.

Θεραπεία

Η θεραπεία είναι κατά βάση συντηρητική. Στηρίζεται σε τροποποίηση του επιπέδου δραστηριότητας και της τεχνικής του αθλήματος, φυσικοθεραπεία, νάρθηκα (εικόνα 3) και φαρμακευτική αγωγή. Σε περιπτώσεις που δεν ανταποκρίνονται, μπορεί να γίνει τοπική έγχυση αυξητικών παραγόντων, ενώ σπανιότερα χρειάζεται χειρουργική αποκατάσταση. Ο χρόνος αποκατάστασης ποικίλει ανάλογα με τη θεραπεία και τη χρονιότητα της πάθησης.

 
Εικόνα 3. Νάρθηκα έξω επικονδυλίτιδας αγκώνα.
Εικόνα 3. Νάρθηκας έξω επικονδυλίτιδας αγκώνα.
Εικόνα 3. Νάρθηκας έξω επικονδυλίτιδας αγκώνα.