Ελληνικά
English
Η Ορθοπαιδική
στην υπηρεσία του Αθλητή...

Αναζήτηση:
 

Ρήξη καταφυτικού τένοντα δικεφάλου

Γενικά

Ο δικέφαλος μυς βρίσκεται στην πρόσθια επιφάνεια του βραχίονα και η λειτουργία του συνίσταται στην κάμψη του αγκώνα (εικόνα 1) και στον υπτιασμό του αντιβραχίου (η κίνηση κατά την οποία στην έναρξη της κίνησης η παλάμη κοιτάει προς τα κάτω και στο τέλος προς τα πάνω, εικόνα 2). Η ρήξη του τένοντα μπορεί να συμβεί σε μεγάλη φόρτιση αυτού, όπως για παράδειγμα κατά την ανασήκωση πολύ βαρέως αντικειμένου που αναγκάζει τον αγκώνα να τεντώσει. Στην περίπτωση αυτή έχουμε μέγιστη σύσπαση του μυός με ταυτόχρονη επιμήκυνσή του (έκκεντρη σύσπαση). Η ρήξη συμβαίνει συνήθως σε άντρες ηλικίας 30 ετών και πάνω. Προδιαθεσικοί παράγοντες είναι το κάπνισμα και η χρήση κορτικοειδών. Τις περισσότερες φορές προϋπάρχει κάποιου βαθμού εκφύλιση του τένοντα.

Εικόνα 1. Κάμψη του αγκώνα
Εικόνα 1. Κάμψη του αγκώνα
Εικόνα 1. Κάμψη του αγκώνα
 
Εικόνα 2. Υπτιασμός του αντιβραχίου
Εικόνα 2. Υπτιασμός του αντιβραχίου
Εικόνα 2. Υπτιασμός του αντιβραχίου
 

Κλινική εικόνα – Διάγνωση

Η ρήξη του καταφυτικού τένοντα του δικεφάλου γίνεται με τον μηχανισμό που περιγράφηκε παραπάνω και συνοδεύεται από έντονο πόνο και ενδεχομένως ήχο και αίσθημα αναπήδησης του τένοντα. Η μορφολογία του μυός μπορεί να αλλάξει καθώς συσπάται και μετατοπίζεται προς τα πάνω (σημείο του Popeye). Μπορεί επίσης να υπάρξει οίδημα και εκχύμωση στην περιοχή του αγκώνα.

Η διάγνωση γίνεται από την κλινική εξέταση. Η μαγνητική τομογραφία χρησιμεύει σε περιπτώσεις μερικής ρήξης του τένοντα για την επιβεβαίωση της διάγνωσης.

Θεραπεία

Η θεραπεία εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενούς. Σε ασθενείς χωρίς μεγάλες λειτουργικές απαιτήσεις μπορεί να εφαρμοστεί συντηρητικό πρόγραμμα αποκατάστασης. Το μειονέκτημα είναι ότι μένει υπολλειμματική λειτουργία και δύναμη του χεριού. Συγκεκριμένα μειώνεται κατά 35% περίπου η δύναμη κάμψης του αγκώνα και κατά 55% η δύναμη υπτιασμού του αντιβραχίου. Έτσι, σε αθλητές και χειρονάκτες συστήνεται η χειρουργική αποκατάσταση με επανακαθήλωση του τένοντα με άγκυρες (video 1). Ο χρόνος επανόδου στις δραστηριότητες είναι περίπου 4-6 μήνες.

 

Video 1. Χειρουργική αποκατάσταση ρήξης καταφυτικού τένοντα δικεφάλου.