Ελληνικά
English
Η Ορθοπαιδική
στην υπηρεσία του Αθλητή...

Αναζήτηση:
 

Ρήξη ωλενίου πλάγιου συνδέσμου του αντίχειρα (Gamekeeper's or skier's thumb)

Γενικά

Ο αντίχειρας είναι εξαιρετικά σημαντικός για τη συλληπτική λειτουργία του χεριού. Η ρήξη του ωλένιου πλάγιου συνδέσμου του αντίχειρα συμβαίνει κατά την βίαιη απαγωγή του αντίχειρα, κάτι που παρατηρείται πολύ συχνά στους σκιέρ και τους τερματοφύλακες (εικόνα 1).

 
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση μηχανισμού ρήξης ωλενίου πλάγιου συνδέσμου του αντίχειρα.
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση μηχανισμού ρήξης ωλενίου πλάγιου συνδέσμου του αντίχειρα.
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση μηχανισμού ρήξης ωλενίου πλάγιου συνδέσμου του αντίχειρα.
 

Κλινική εικόνα – Διάγνωση

Η ρήξη του ωλένιου πλάγιου συνδέσμου του αντίχειρα εμφανίζεται με τα συμπτώματα του διαστρέμματος, δηλαδή πόνο, οίδημα και εκχύμωση.

Η διάγνωση γίνεται από το ιστορικό και την κλινική εξέταση. Οι απλές ακτινογραφίες και η μαγνητική τομογραφία χρησιμεύουν για τον καλύτερο σχεδιασμό της θεραπείας.

 
Εικόνα 2. Κλινική εικόνα ρήξης ωλενίου πλάγιου συνδέσμου του αντίχειρα.
Εικόνα 2. Κλινική εικόνα ρήξης ωλενίου πλάγιου συνδέσμου του αντίχειρα.
Εικόνα 2. Κλινική εικόνα ρήξης ωλενίου πλάγιου συνδέσμου του αντίχειρα.
 

Θεραπεία

Σε περιπτώσεις μερικής ρήξης του συνδέσμου μπορεί να ακολουθηθεί συντηρητική θεραπεία με την εφαρμογή νάρθηκα για 6 εβδομάδες (εικόνα 3).

 
Εικόνα 3. Νάρθηκας ακινητοποίησης αντίχειρα.
Εικόνα 3. Νάρθηκας ακινητοποίησης αντίχειρα.
Εικόνα 3. Νάρθηκας ακινητοποίησης αντίχειρα.
 

Σε περιπτώσεις ολικής ρήξης η αυτόματη επούλωση δεν είναι δυνατή. Ο λόγος είναι ότι ανάμεσα στον ραγέν σύνδεσμο και το σημείο πρόσφυσής του παρεμβάλεται μια περιτονία που εμποδίζει την διαδικασία της επούλωσης (Stener lesion). Στις περιπτώσεις αυτές συστήνεται χειρουργική αποκατάσταση και επανακαθήλωση του συνδέσμου με άγκυρα και ράμματα (video 1). Σε χρόνιες ρήξεις είναι απαραίτητη και η χρήση αυτομοσχεύματος.

  

Video 1. Χειρουργική αποκατάσταση ρήξης ωλενίου πλάγιου συνδέσμου του αντίχειρα.