Ελληνικά
English
Η Ορθοπαιδική
στην υπηρεσία του Αθλητή...
Αναζήτηση:
 

Βλαστοκύτταρα ενηλίκων για την θεραπεία της αρθρίτιδας

Τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα (εικόνα 1) είναι κύτταρα τα οποία έχουν την δυνατότητα να πολλαπλασιασιάζονται και να διαφοροποιούνται σε διαφόρων ειδών κύτταρα όπως χονδροκύτταρα, οστεοκύτταρα και άλλα.

 

Εικόνα 1. Απομόνωση ενεργοποιημένων αιμοπεταλίων.
Εικόνα 1. Μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα.
Εικόνα 1. Μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα.
 

Πρόσφατες μελέτες σε ζώα έχουν δείξει ότι τα βλαστοκύτταρα διαφοροποιούνται και σχηματίζουν οστούν και αρθρικό χόνδρο, δίνοντας έτσι ελπίδες για την αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας στον άνθρωπο. Οι πρώτες εφαρμογές στον άνθρωπο έχουν ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια με σημαντική ανακούφιση των ασθενών από τα ενοχλήματα. Ο έλεγχος με μαγνητική τομογραφία και επεμβάσεις δεύτερης ματιάς, απέδειξαν την αναγέννηση του αρθρικού χόνδρου (εικόνα 2). Μέχρι σήμερα δεν έχουν αναφερθεί επιπλοκές από την εφαρμογή της μεθόδου, κάτι που αποδίδεται στο ότι πρόκειται για αυτόλογο ιστό, κύτταρα δηλαδή που προέχονται από τον ίδιο τον ασθενή.

 

 Εικόνα 2. Επούλωση χόνδρινης βλάβης γόνατος με βλαστοκύτταρα σε 12 μήνες.
Εικόνα 2. Επούλωση χόνδρινης βλάβης γόνατος με βλαστοκύτταρα σε 12 μήνες.
Εικόνα 2. Επούλωση χόνδρινης βλάβης γόνατος με βλαστοκύτταρα σε 12 μήνες.
 

Πιο γνωστά στο ευρύ κοινό είναι τα εμβρυικά βλαστοκύτταρα, που λαμβάνοντα από τον ομφάλιο λώρο κατά η γέννηση του παιδιού. Βλαστοκύτταρα όμως υπάρχουν και στον οργανισμό του ενήλικα. Τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα ενηλίκων ανευρίσκονται σε διάφορους ιστούς του σώματος. Σήμερα είναι δυνατή η απομόνωσή και πολλαπλασιασμός τους από τον μυελό των ιστών, τον λιπώδη ιστό και το περιφερικό αίμα.

 

Εικόνα 1. Απομόνωση ενεργοποιημένων αιμοπεταλίων.
Εικόνα 3. Έγχυση βλαστοκυττάρων στο ισχίο υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο.
Εικόνα 3. Έγχυση βλαστοκυττάρων στο ισχίο υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο.
 

Η θεραπεία της αρθρίτιδας με βλαστοκύτταρα ενηλίκων παλαιότερα απαιτούσε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση γινόταν η λήψη ιστού (μυελός των οστών εικόνα 4,, λιπώδης ιστός, περιφερικό αίμα) και κατόπιν ακολουθούσε η απομόνωση και  καλλιέργεια των βλαστοκυττάρων (για ένα μήνα) στο εργαστήριο. Στη δεύτερη φάση γινόταν έγχυση των βλαστοκυττάρων στην πάσχουσα περιοχή.

 
Εικόνα 4. Λήψη μυελού των οστών από την κνήμη.
Εικόνα 4. Λήψη μυελού των οστών από την κνήμη.
Εικόνα 4. Λήψη μυελού των οστών από την κνήμη.
 

Σήμερα η διαδικασία έχει απλοποιηθεί κατά πολύ και η θεραπεία ολοκληρώνεται σε ένα στάδιο. Ως δότρια περιοχή χρησιμοποιείατι ο μυελός των οστών και ακολουθεί  άμεση απομόνωση των βλαστοκυττάρων χωρίς καλλιέργεια και πολλαπλασιασμό αυτών. Γνωρίζοντας ότι τα βλαστοκύτταρα έχουν την δυνατότητα να πολλαπλασιάζονται από μόνα τους, όταν είναι υγιή και βρίσκονται στο κατάλληλο πριβάλλον, το στάδιο της καλλιέργειας των βλαστοκυττάρων κρίνεται πλέον περιττό. Η διαδικασία μπορεί να γίνει είτε με τοπική αναισθησία, είτε να συνσδυασθεί με νάρκωση και αρθροσκοπικό καθαρισμό (εικόνα 5) της πάσχουσας άρθρωσης (γόνατο, ισχίο, ποδοκνημική).

 

Εικόνα 5. Αρθροσκοπική έγχυση βλαστοκυττάρων στο γόνατο.
Εικόνα 5. Αρθροσκοπική έγχυση βλαστοκυττάρων στο γόνατο.
Εικόνα 5. Αρθροσκοπική έγχυση βλαστοκυττάρων στο γόνατο.
 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η θραπεία της οστεοαρθρίτιδας με βλαστοκύτταρα είναι ακόμα σε εξέλιξη και έχει καλύτερα αποτελέσματα σε ελαφριές έως μέτριες μορφές αρθρίτιδας. Υπάρχουν βέβαια και οι αισιόδοξες απόψεις ότι μπορεί να καθυστερήσει την εξέλιξη της πάθησης μέχρι και 10 χρόνια. Σίγουρα πάντως αποτελεί μία ακόμα ασφαλή,  μη χειρουργική λύση για την θεραπεία των χόνδρινων βλαβών και της οστεοαρθρίτιδας.