Ελληνικά
English
Η Ορθοπαιδική
στην υπηρεσία του Αθλητή...

Αναζήτηση:
 

Κατάγματα βάσης 5ου μεταταρσίου

Εισαγωγή

Τα κατάγματα του 5ου μετατρσίου είναι αρκετά συχνά σε αθλητές και μπορεί να είναι το αποτέλσμα ενός οξέος τραυματισμού, όπως σε ένα διάστρεμμα ή μια ανώμαλη πτώση ή και να προέρχονται από χαμηλής έντασης βία που δρα επανειλημμένα (κάταγμα κοπώσεως). Έτσι, τα βλέπουμε πολύ συχνά σε δρομείς αλλά και σε αθλήματα όπως ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση, χορός και άλλα αθλήματα που περιλαμβάνουν άλματα και αλλαγές κατεύθυνσης.

Κλινική εικόνα - Διάγνωση

Η κλινική εικόνα είναι η τυπική όλων των καταγμάτων με πόνο και οίδημα στην περιοχή του κατάγματος είτε μετά από ένα τραυματισμό είτε βαθμιαία με την άσκηση (κάταγμα κοπώσεως). Ο ακτινολογικός έλεγχος είναι απαραίτητος για την διάγνωση αλλά και για την ταξινόμηση του κατάγματος που θα καθορίσει και την θεραπεία. Τα κατάγματα ταξινομούνται ανάλογα με την εντόπισή τους σε κατάγματα ζώνης 1, 2 ή 3 (εικόνα 1).

 
Εικόνα 1. Ταξινόμηση των καταγμάτων της βάσης του 5ου μεταταρσίου.
Εικόνα 1. Ταξινόμηση των καταγμάτων της βάσης του 5ου μεταταρσίου.
Εικόνα 1. Ταξινόμηση των καταγμάτων της βάσης του 5ου μεταταρσίου.
 

Τα κατάγματα της ζώνης 1 είναι αποσπαστικά κατάγματα της κορυφής της βάσης του 5ου μεταταρσίου.

Τα κατάγματα της ζώνης 2 είναι γνωστά και ως κατάγματα Jones και οφείλονται στην όχι καλή αιμάτωση της περιοχής αυτής.

Τα κατάγματα της ζώνης 3 συμβαίνουν στην διάφυση του 5ου μεταταρσίου και είναι η περιοχή που εμφανίζονται τα κατάγματα κοπώσεως.

Θεραπεία

Η άμεση αντιμετώπιση μέχρι τον ακτινολογικό έλεγχο ακολουθεί της αρχές ρου RICE (πίνακας 1).

Πίνακας 1. Η άμεση αντιμετώπιση με τις αρχές ρου RICE.
Rest Ανάπαυση
Ice Παγοθεραπεία
Compression Συμπίεση
Elevation Ανύψωση

Τα κατάγματα της ζώνης 1 μπορούν να αντιμετωπισθούν συντηρητικά με νάρθηκα ακινητοποίησης, εφόσον δεν παρουσιάζουν παρεκτόπιαη. Τα κατάγματα Jones και τα κατάγματα κοπώσεως χρειάζονται χειρουργική αντιμετώπιση (εικόνα 2) λόγω του μεγάλου χρόνου επούλωσης και των υψηλών ποσοστών ψευδάρθρωσης, ακόμη και υποτροπής του κατάγματος. Η πλέον σύγχρονη αντιμετώπιση είνβαι η διαδερμική οστεοσύνθεση (εικόνα 3) του κατάγματος που οδηγεί σε επούλωση του κατάγματος σε 6-8 εβδομάδες περίπου (εικόνα 4).

 
Εικόνα 2. Οστεοσύνθεση κατάγματος 5ου μεταταρσίου.
Εικόνα 2. Οστεοσύνθεση κατάγματος 5ου μεταταρσίου.
Εικόνα 2. Οστεοσύνθεση κατάγματος 5ου μεταταρσίου.
 
 
Εικόνα 3. Διαδερμική προσπέλαση κατάγματος 5ου μεταταρσίου.
Εικόνα 3. Διαδερμική προσπέλαση κατάγματος 5ου μεταταρσίου.
Εικόνα 3. Διαδερμική προσπέλαση κατάγματος 5ου μεταταρσίου.
 
 
Εικόνα 3. Ακτινολογική εικόνα 6 εβδομάδες μετεγχειρητικά.
Εικόνα 4. Ακτινολογική εικόνα 6 εβδομάδες μετεγχειρητικά.
Εικόνα 4. Ακτινολογική εικόνα 6 εβδομάδες μετεγχειρητικά.