Ελληνικά
English
Η Ορθοπαιδική
στην υπηρεσία του Αθλητή...
Αναζήτηση:
 

Αρθροσκοπική χειρουργική

Η αρθροσκόπηση είναι η χειρουργική επέμβαση κατά την οποία ένα μικρό τηλεσκόπιο εισέρχεται μέσω μιας μικρής  τομής δέρματος (5-7 mm) μέσα στην άρθρωση (γόνατο, ώμος, ποδοκνημική, ισχίο, κα) και μέσω μιας κάμερας, το εσωτερικό της άρθρωσης μεγεθύνεται και προβάλλεται σε μία οθόνη. Ο χειρουργός μπορεί έτσι να ελέγξει την ακεραιότητα των διαφόρων δομών της άρθρωσης με μεγάλη ακρίβεια αλλά και να επέμβει θεραπευτικά επιδιορθώνοντας την ανατομική βλάβη. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται ειδικά σχεδιασμένα και μικρά σε μέγεθος εργαλεία (εικόνα 1) τα οποία εισέρχονται στην άρθρωση από μία ή περισσότερες μικρές τομές δέρματος (5-7 mm).

 

Εικόνα 1. Εργαλεία αρθροσκοπικής χειρουργικής.
Εικόνα 1. Εργαλεία αρθροσκοπικής χειρουργικής.
Εικόνα 1. Εργαλεία αρθροσκοπικής χειρουργικής.
 

Παρά το γεγονός ότι οι τομές του δέρματος είναι μικρές, μεγάλος αριθμός επεμβάσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί με αυτή την τεχνική. Πλειάδα επεμβάσεων γίνεται με αρθροσκόπηση στις μεγάλες αρθρώσεις του σώματος όπως ισχίο, γόνατο, ποδοκνημική, ώμος, αγκώνας και πηχεοκαρπική (εικόνες 2 έως 5).

 
Εικόνα 2. Εικόνα αρθροσκοπικής χειρουργικής γόνατος.
Εικόνα 2. Εικόνα αρθροσκοπικής χειρουργικής γόνατος.
Εικόνα 2. Εικόνα αρθροσκοπικής χειρουργικής γόνατος.
Εικόνα 3. Εικόνα αρθροσκοπικής χειρουργικής γόνατος.
Εικόνα 3. Εικόνα αρθροσκοπικής χειρουργικής γόνατος.
Εικόνα 3. Εικόνα αρθροσκοπικής χειρουργικής γόνατος.
 
Εικόνα 4. Εικόνα αρθροσκοπικής χειρουργικής ώμου.
Εικόνα 4. Εικόνα αρθροσκοπικής χειρουργικής ώμου.
Εικόνα 4. Εικόνα αρθροσκοπικής χειρουργικής ώμου.
Εικόνα 5. Εικόνα αρθροσκοπικής χειρουργικής ποδοκνημικής.
Εικόνα 5. Εικόνα αρθροσκοπικής χειρουργικής ποδοκνημικής.
Εικόνα 5. Εικόνα αρθροσκοπικής χειρουργικής ποδοκνημικής.
 

Το μεγάλο πλεονέκτημα της αρθροσκοπικής χειρουργικής είναι οι μικρές τομές δέρματος. Το γεγονός αυτό, πέρα από το σημαντικά καλύτερο κοσμητικό αποτέλεσμα (μικρότερες ουλές), εξασφαλίζει και πολύ λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο και απώλεια αίματος, αφού δεν είναι απαραίτητη η ανοικτή προσπέλαση των αρθρώσεων που απαιτεί ευρείες διατομές και αποκολλήσεις μαλακών μορίων. Έτσι, οι ασθενείς, μετά από μια αρθροσκοπική επέμβαση, μπορούν να επιστρέψουν στο σπίτι τους την ίδια ή την επόμενη μέρα ακολουθώντας ταχύτερο πρόγραμμα αποκατάστασης.

Πολύ σημαντικό είναι επίσης ότι παρά τις μικρές τομές, η ορατότητα της άρθρωσης όχι μόνο δεν περιορίζεται αλλά, λόγω της μεγέθυνσης της εικόνας  μέσω της κάμερας βελτιώνεται, ενώ και η επέμβαση καταγράφεται σε DVDκαι παραδίδεται στον ασθενή. Τέλος, οι αρθροσκοπικές επεμβάσεις παρουσιάζουν μικρότερο ποσοστό μετεγχειρητικής λοίμωξης και άλλων επιπλοκών σε σχέση με τις ανοικτές επεμβάσεις.