Ελληνικά
English
Η Ορθοπαιδική
στην υπηρεσία του Αθλητή...
Αναζήτηση:
 

Μυϊκές Θλάσεις

Ορισμός

Ως μυϊκή θλάση ορίζεται η ρήξη των μυϊκών ινών, της ανατομικής δηλαδή μονάδας από την οποία αποτελούνται οι μύες. Ο τραυματισμός του μυός μπορεί να επέλθει είτε με άμεση πλήξη, είτε έμμεσα, λόγω ανάπτυξης μεγάλων φορτίων στις μυϊκές  ίνες οι οποίες διατείνονται υπερβολικά και τελικά σπάνε. Σε μια γενική προσέγγιση οι μυϊκές  θλάσεις ταξινομούνται ανάλογα με την βαρύτητα σε:

 • 1ου βαθμού, μικρής βαρύτητας δηλαδή, με απλή διάταση (τράβηγμα) του μυός χωρίς ρήξη των μυϊκών ινών.
 • 2ου βαθμού, μέσης βαρύτητας δηλαδή, με ρήξη αρκετών  μυϊκών ινών (εικόνα 1).
 • 3ου βαθμού, μεγάλης βαρύτητας δηλαδή με πλήρη ρήξη του μυός.
   
Εικόνα 1. Κλινική εικόνα θλάσης οπισθίων μηριαίων, 2ου βαθμού
Εικόνα 1. Κλινική εικόνα θλάσης οπισθίων μηριαίων, 2ου βαθμού
Εικόνα 1. Κλινική εικόνα θλάσης οπισθίων μηριαίων, 2ου βαθμού
 

Προδιαθεσικοί παράγοντες

Για την εμφάνιση των μυϊκών θλάσεων έχουν ενοχοποιηθεί αρκετοί προδιαθεσικοί παράγοντες όπως:

 • διάρθριοι μύες
 • έκκεντρες ασκήσεις
 • κακή τεχνική άσκησης
 • μυϊκή κόπωση
 • μυϊκή αδυναμία
 • μυϊκή ανισορροπία
 • δυσκαμψία
 • ανεπαρκής προθέρμανση
 • ιστορικό  μυϊκής θλάσης
 • ηλικία
 • συστηματικές παθήσεις μυών
 • τραυματισμοί γειτονικών αρθρώσεων
 • ψυχολογικοί παράγοντες
 • κλιματολογικές συνθήκες
 • ακατάλληλος εξοπλισμός (πχ υποδήματα)
 • τύπος ΙΙ  μυϊκών ινών         

Συνηθέστερα οι μυϊκές θλάσεις εμφανίζονται σε διάρθριους μύες (δηλαδή μύες που εκτείνονται και περιλαμβάνουν δύο αρθρώσεις όπως οι οπίσθιοι μηριαίοι και ο γαστροκνήμιος), μετά από έκκεντρη σύσπαση.

Κλινική εικόνα - Διάγνωση

Παρουσιάζονται κυρίως με πόνο και οίδημα, ενώ μπορεί να παρουσιαστεί εκχύμωση και  ψηλαφητό εντύπωμα. Ο καθορισμός της βαρύτητας της βλάβης γίνεται με την κλινική εξέταση και τις παρακλινικές εξετάσεις. Η απλή ακτινογραφία βοηθά στον αποκλεισμό αποσπαστικού κατάγματος, της αποκόλλησης δηλαδή του μυός μαζί με οστικό τεμάχιο από το οστούν (εικόνα 2). Η μαγνητική τομογραφία αναδεικνύει με λεπτομέρεια την παθολογία, ενώ και το υπερηχογράφημα είναι εξίσου αποτελεσματικό στον καθορισμό της έκτασης και της βαρύτητας της ρήξης.

 

Εικόνα 2. Ακτινολογική εικόνα αποκόλλησης οπισθίων μηριαίων μαζί με οστικό τεμάχιο.
Εικόνα 2. Ακτινολογική εικόνα αποκόλλησης οπισθίων μηριαίων μαζί με οστικό τεμάχιο.
Εικόνα 2. Ακτινολογική εικόνα αποκόλλησης οπισθίων μηριαίων μαζί με οστικό τεμάχιο.
 

Θεραπεία          

Η θεραπεία συνίσταται σε άμεση αντιμετώπιση του πόνου και του οιδήματος με τις αρχές του RICE (πίνακας 1). Τελευταία, για την ταχύτερη επούλωση της ρήξης των μυϊκών ινών εφαρμόζεται, ιδιαίτερα σε αθλητές, η έγχυση αυξητικών παραγόντων. Η χειρουργική θεραπεία μπορεί να έχει ένδειξη σε περιπτώσεις αποκόλλησης των μυών από το σημείο πρόσφυσης (εικόνα 2) και σε εκτεταμένες ρήξεις  μυϊκών ινών.

 

Πίνακας 1. Άμεση αντιμετώπιση μυϊκής θλάσης
Rest Ανάπαυση
Ice Παγοθεραπεία
Compression Συμπίεση
Elevation Ανύψωση

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αποκατάσταση της μυϊκής θλάσης δεν ολοκληρώνεται με την επούλωση της ρήξης, αλλά με την επανάκτηση πλήρους διατασιμότητας και δύναμης του μυός, καθώς και διόρθωση όλων των προδιαθεσικών παραγόντων που αναφέρθηκαν παραπάνω, για την αποφυγή υποτροπής της θλάσης.