Ελληνικά
English
Η Ορθοπαιδική
στην υπηρεσία του Αθλητή...

Αναζήτηση:
 

Μετάφραση Βιβλίων

 1.  Παπαβασιλείου Α, Κουκουλιάς Ν. Essential Sports Medicine, Ιατρικές Εκδόσεις Παρισιάνου, 2012.

 

Δημοσιεύσεις

 1. Παπαστεργίου Σ, Κωνσταντινίδης Γ, Νάτσης Κ, Παπαθανασίου Ε, Κουκουλιάς Ν, Παπαδόπουλος Α. Adequacy of semitendinosus tendon alone for anterior cruciate ligament reconstruction graft and prediction of hamstring graft size by evaluating simple anthropometric parameters. Anatomy Research International 2012, doi:10.1155/2012/424158.
 2. Kουκουλιάς Ν, Γερμανού Ε, Λώλα Δ, Παπαβασιλείου Α, Παπαστεργίου Στ. Clinical outcome of arthroscopic suture fixation for tibial eminence fractures in adults. Arthroscopy 2012, υπό δημοσίευση.
 3. Κουκουλιάς Ν, Παπαστεργίου Σ. Symptomatic ring-shaped lateral meniscus. MRI findings.. BMJ Case Reports 2011; doi:10.1136/bcr.10.2011.4914.
 4. Κουκουλιάς Ν, Παπαστεργίου Σ. Isolated posterior cruciate ligament calcification. BMJ Case Reports 2011; doi:10.1136/bcr.10.2011.4916.
 5. Κουκουλιάς Ν, Κουμής Π, Παπαδόπουλος Α, Κύπαρλης Δ, Παπαστεργίου Σ. Acute, simultaneous tear of patellar tendon and ACL: possible mechanism of injury and rationality of the two-stage surgical treatment. BMJ Case Reports 2011; doi:10.1136/bcr.05.2011.4178.
 6. Κουκουλιάς Ν, Κύπαρλης Δ, Κουμή ςΠ, Λώλα Δ, Παπαστεργίου Σ. Locked bucket-handle tears of both medial and lateral menisci with simultaneous anterior cruciate and medial collateral ligaments injury. BMJ Case Reports 2011; doi:10.1136/bcr.03.2011.4046.
 7. Παπαστεργίου Σ, Κουκουλιάς Ν, Κουμής Π, Κύπαρλης Δ, Σαντάς Ρ. Brucella arthritis of the knee, 1 year after revision of anterior cruciate ligament reconstruction. BMJ Case Reports 2011; doi:10.1136/bcr.01.2011.3786.
 8. Παπαστεργίου Σ, Κουκουλιάς Ν, Ζιώγας Ε, Δημητριάδης Θ, Κουμής Π. Spontaneous, bilateral, quadriceps tendon rupture caused by local exposure to methidathion: a case report. BMJ Case Reports 2009; doi:10.1136/bcr.09.2009.2256.
 9. Κουκουλιάς Ν, Παπαστεργίου Σ, Παναγόπουλος Π, Δημητριάδης Θ, Κουμής Π. Pure tibiotalar dislocation with talus bone contusion in a Volleyball player: a case report. The Foot and Ankle Online Journal, 2009;2(9):2.
 10. Κουκουλιάς Ν, Κουκουλιάς Δ, Γερμανού Ε, Ζιώγας Ε, Δημητριάδης Θ. Ρήξεις μηνίσκου: Θεραπευτική προσέγγιση. Θέματα Φυσικοθεραπείας, 2009;5(6):41-48.
 11. Παπαστεργίου Σ, Κουκουλιάς Ν, Ζιώγας Ε, Δημητριάδης Θ, Βουλγαρόπουλος Χ. Broken bioabsorbable femoral cross-pin as a cause of chondral lesion after anterior cruciate ligament reconstruction. BMJ Case Reports 2008;doi:10.1136/bcr.09.2008.0883).
 12. Παπαστεργίου Σ, Κουκουλιάς Ν, Μικάλεφ Π, Βουλγαρόπουλος Χ, Ζιώγας Ε. Meniscal tears in the ACL deficient knee. Correlation between meniscal tears and the timing of ACL reconstruction. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy2007;15(12):1438-44.
 13. Παπαστεργίου Σ, Κουκουλιάς Ν, Τσιτουρίδης Ι, Νάτσης Κ, Παρίσης Κ. Circumflex femoral vein thrombosis misinterpreted as acute hamstring strain. A case report. British Journal of Sports Medicine, 2007;41(7):460-461.
 14. Παπαστεργίου Σ, Κουκουλιάς Ν, Δημητριάδης Θ, Παππής Γ, Παρίσης Κ. RigidFix femoral fixation. Test for inaccurate pins positioning detection. Arthroscopy, 2007;23(11):1247.e1-1247.e3.
 15. Κουκουλιάς Ν, Παπαστεργίου Σ, Καζάκος Κ, Πούλιος Γ, Παρίσης Κ. Mid-term Clinical Results of Medial Meniscus Repair with the Meniscus Arrow in the Unstable Knee. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy2007;15(2):138-143.
 16. Κουκουλιάς Ν, Παπαστεργίου Σ, Καζάκος Κ, Πούλιος Γ, Παρίσης Κ. Clinical Results of Meniscus Repair with the Meniscus Arrow: a 4- to 8- years follow-up study. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy2007;15(2):133-137.
 17. Παπαστεργίου Σ, Κουκουλιάς Ν, Παππής Γ, Ζιώγας Ε, Παρίσης Κ. Ρήξη προσθίου χιαστού συνδέσμου του γόνατος και φάσεις καταμηνίου κύκλου αθλητριών. Αθλητιατρική, 2006;1:43-50. 

 

Συγγραφή Κεφαλαίων σε Βιβλία

 1. Παπαστεργίου Σ, Κουκουλιάς Ν. Φυσική ιστορία των χόνδρινων βλαβών. Μηχανισμοί γενικευμένης αρθρίτιδας. Χόνδρινες βλάβες γόνατος. Συγγραφική ομάδα ΕΕΧΟΤ, 2012.