Ελληνικά
English
Η Ορθοπαιδική
στην υπηρεσία του Αθλητή...
Αναζήτηση:
 

Ελεύθερο χόνδρινο ή οστεοχόνδρινο σώμα

Οι βλάβες του αρθρικού χόνδρου ταξινομούνται ανάλογα με τη βαρύτητα σε 4 βαθμούς (εικόνα 1). Ελεύθερο ή ασταθές σώμα μπορεί να προκύψει από οξύ ή χρόνιο τραυματισμό με αποτέλεσμα την σύνθλιψη ή και απόσπαση (μερική ή πλήρης) ενός τμήματος του αρθρικού χόνδρου (χόνδρινη βλάβη), που σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνει και ένα τμήμα του υποχόνδριου οστού (οστεοχόνδρινη βλάβη). Τέτοιες βλάβες, μπορεί επίσης να προκύψουν και από μη τραυματικά αίτια, όπως είναι η διαχωριστκή οστεοχονδρίτιδα και η οστεονέκρωση.

 

Εικόνα 1. Σχηματική ταξινόμηση της βαρύτητας των χόνδρινων βλαβών.
Εικόνα 1. Σχηματική ταξινόμηση της βαρύτητας των χόνδρινων βλαβών.
Εικόνα 1. Σχηματική ταξινόμηση της βαρύτητας των χόνδρινων βλαβών.
 

Σε όλες τις χειρουργικές τεχνικές αντιμετώπισης χόνδρινων βλαβών, τα τμήματα του αρθρικού χόνδρου που είναι ελεύθερα στην άρθρωση ή ασταθή, θα πρέπει να αφαιρούνται εφόσον είναι μικρά σε μέγεθος. Τα ελεύθερα σώματα σε μια άρθρωση προκαλούν μηχανικά ενοχλήματα (εμπλοκή, κριγμό) και αφαιρούνται με αρθροσκόπηση (εικόνες 2 έως 4 και video 1).

 
Εικόνα 2. Ελεύθερο σώμα γόνατος λόγω χόνδρινης βλάβης της επιγονατίδας. Αρθροσκοπική αφαίρεση.
Εικόνα 2. Ελεύθερο σώμα γόνατος λόγω χόνδρινης βλάβης της επιγονατίδας. Αρθροσκοπική αφαίρεση.
Εικόνα 2. Ελεύθερο σώμα γόνατος λόγω χόνδρινης βλάβης της επιγονατίδας. Αρθροσκοπική αφαίρεση.
Εικόνα 2. Ελεύθερο σώμα γόνατος λόγω χόνδρινης βλάβης της επιγονατίδας. Αρθροσκοπική αφαίρεση.
Εικόνα 3. Ελεύθερο σώμα γόνατος λόγω χόνδρινης βλάβης της επιγονατίδας. Αρθροσκοπική αφαίρεση.
Εικόνα 3. Ελεύθερο σώμα γόνατος λόγω χόνδρινης βλάβης της επιγονατίδας. Αρθροσκοπική αφαίρεση.
Εικόνα 2. Ελεύθερο σώμα γόνατος λόγω χόνδρινης βλάβης της επιγονατίδας. Αρθροσκοπική αφαίρεση.
Εικόνα 4. Ελεύθερο σώμα γόνατος λόγω χόνδρινης βλάβης της επιγονατίδας. Αρθροσκοπική αφαίρεση.
Εικόνα 4. Ελεύθερο σώμα γόνατος λόγω χόνδρινης βλάβης της επιγονατίδας. Αρθροσκοπική αφαίρεση.
 

Video 1. Ελεύθερο σώμα γόνατος λόγω χόνδρινης βλάβης της επιγονατίδας. Αρθροσκοπική αφαίρεση.
 

Στις περιπτώσεις που μετά από ένα οξύ τραυματικό επεισόδιο αποσπασθεί, μερικώς ή τελείως, ένα χόνδρινο ή οστεοχόνδρινο τεμάχιο στην άρθρωση, τότε υπάρχει η δυνατότητα επανατοποθέτησης του τεμαχίου αυτού στην θέση του και η καθήλωσή του με στόχο την επούλωση της βλάβης. Τέτοια βλάβη συμβαίνει συνήθως μετά από εξάρθρημα της άρθρωσης, όπως για παράδειγμα μετά από εξάρθρημα επιγονατίδας ή εξάρθρημα ισχίου (εικόνες 5 και 6 και video 2).

 
Εικόνα 5. Οστεοχόνδρινες βλάβες κεφαλής μηριαίου, απλή ακτινογραφία.
Εικόνα 5. Οστεοχόνδρινες βλάβες κεφαλής μηριαίου, απλή ακτινογραφία.
Εικόνα 5. Οστεοχόνδρινες βλάβες κεφαλής μηριαίου, απλή ακτινογραφία.
Εικόνα 6. Οστεοχόνδρινες βλάβες κεφαλής μηριαίου, τρισδιάστατη αξονική τομογραφία.
Εικόνα 6. Οστεοχόνδρινες βλάβες κεφαλής μηριαίου, 3D CT scan.
Εικόνα 6. Οστεοχόνδρινες βλάβες κεφαλής μηριαίου, 3D CT scan.
 

Video 2. Επανακαθήλωση οστεοχόνδρινων τεμαχίων κεφαλής μηριαίου, μετά από εξάρθρημα ισχίου, με απορροφήσιμες καρφίδες.
 

Η τεχνική αυτή έχει ένδειξη σε πρόσφατες, τραυματικές περιπτώσεις, σε σχετικά μεγάλα σε μέγεθος τεμάχια και ειδικά σε νέους σε ηλικία ασθενείς. Έχει επίσης ένδειξη σε περιπτώσεις οστεοχονδρίτιδας του γόνατος, με βιώσιμο αποσπασθέν οστεοχόνδρινο τεμάχιο.  Έχει το πλεονέκτημα ότι διατηρείται η φυσιολογική ανατομική δομή της άρθρωσης και δεν χρησιμοποιούνται μοσχεύματα. Η καθήλωση γίνεται με  βιοαπορροφήσιμα υλικά που τοποθετούνται είτε με αρθροσκόπηση, είτε με μίνι-openτεχνική. Ο χρόνος αποκατάστασης κυμαίνεται από 3 έως 9 μήνες ανάλογα με την εμπλεκόμενη άρθρωση και τις συνοδές βλάβες.