Ελληνικά
English
Η Ορθοπαιδική
στην υπηρεσία του Αθλητή...
Αναζήτηση:
 

Μικροκατάγματα – Τρυπανισμοί

Τα μικροκατάγματα αποτελούν μια χειρουργική τεχνική επιδιόρθωσης των χόνδρινων βλαβών. Όπως έχει ειπωθεί στην εισαγωγή, ο αρθρικός χόνδρος στερείται αιμάτωσης, άρα και δυνατότητα αυτόματης επούλωσης μέσω των αυξητικών παραγόντων του αίματος. Τα μικροκατάγματα έχουν ως στόχο να άρουν αυτό το εμπόδιο. Συγκεκριμένα με τα μικροκατάγματα δημιουργούνται, με ειδικά σχεδιασμένα εργαλεία (awl), μικρές οπές στην ασβεστοποιό ζώνη της χόνδρινης βλάβης. Η ζώνη αυτή χωρίζει τον αρθρικό χόνδρο από το υποκείμενο υποχόνδριο οστούν. Οι μικρές οπές που δημιουργούνται έχουν ως αποτέλεσμα την τοπική αιμορραγία στην περιοχή της βλάβης. Έτσι, αυξητικοί παράγοντες μπορούν πλέον να προσεγγίσουν την χόνδρινη βλάβη και να ξεκινήσουν την διαδικασία της επούλωσης (εικόνα 1).

 
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση αντιμετώπισης χόνδρινης βλάβης με μικροκατάγματα.
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση αντιμετώπισης χόνδρινης βλάβης με μικροκατάγματα.
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση αντιμετώπισης χόνδρινης βλάβης με μικροκατάγματα.
 

Παρόμοιας φιλοσοφίας είναι και η τεχνική των τρυπανισμών με τη διαφορά ότι οι οπές γίνονται με βελόνες που προωθούνται μηχανοκίνητα. Το μειονέκτημα των τρυπανισμών σε σχέση με τα μικροκατάγματα είναι ότι στην περιοχή της βλάβης αναπτύσσεται θερμότητα που μπορεί να προκαλέσει θερμική βλάβη σε υγιή κύτταρα.

Τα μικροκατάγματα έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στην άρθρωση του γόνατος (video 1) με ικανοποιητικά αποτελέσματα ακόμα και σε επαγγελματίες αθλητές. Έχουν χρησιμοποιηθεί επίσης στην ποδοκνημική (χόνδρινες βλάβες αστραγάλου, video 2) και λιγότερο σε άλλες αρθρώσεις όπως ισχίο και ώμος. Γίνονται αρθροσκοπικά και έχουν χρόνο αποκατάστασης περίπου 3-6 μήνες, ανάλογα με την εντόπιση και το μέγεθος της βλάβης.
 


Video 1. Αντιμετώπιση οστεοχόνδρινης βλάβης γόνατος με μικροκατάγματα.

Video 2. Αντιμετώπιση οστεοχόνδρινης βλάβης αστραγάλου με μικροκατάγματα.
 
 
 
Το βασικό μειονέκτημα της τεχνικής των μικροκαταγμάτων είναι ότι η επούλωση της ανατομικής βλάβης δεν γίνεται με το σχηματισμό υαλοειδούς χόνδρου (φυσιολογικού αρθρικού χόνδρου δηλαδή) αλλά με ινοχόνδρινο ιστό που δεν έχει τις ίδιες εμβιομηχανικές ιδιότητες. Για το λόγο αυτό η τεχνική έχει καλύτερα αποτελέσματα σε βλάβες μικρής σχετικά έκτασης. Από την άλλη μεριά, τα μικροκατάγματα είναι η πιο απλή και οικονομική μέθοδος και πολύ συχνά χρησιμοποιείται ως πρώτη προσέγγιση στην αντιμετώπιση χόνδρινων βλαβών.