Ελληνικά
English
Η Ορθοπαιδική
στην υπηρεσία του Αθλητή...
Αναζήτηση:
 

Μεταμόσχευση αυτόλογων οστεοχόνδρινων κυλίνδρων

Στην μεταμόσχευση αυτόλογων οστεοχόνδρινων κυλίνδρων (mosaicplasty), γίνεται λήψη μοσχευμάτων από τον ίδιο τον ασθενή, τα οποία τοποθετούνται στην περιοχή της χόνδρινης βλάβης (εικόνα 1). Ως δότρια περιοχή χρησιμοποιείται συνήθως το γόνατο και συγκεκριμένα τμήματα που δεν δέχονται μεγάλα φορτία. Τα μοσχεύματα που λαμβάνονται έχουν σχήμα κυλίνδρου και περιλαμβάνουν τον αρθρικό χόνδρο και τμήμα από το υποχόνδριο οστούν (εικόνα 2). Τα ελλείμματα της δότριας περιοχής συνήθως καλύπτονται με συνθετικά βιοαπορροφήσιμα μοσχεύματα (εικόνα 3).

 
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση τεχνικής mosaicplsty στο γόνατο.
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση τεχνικής mosaicplasty στο γόνατο.
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση τεχνικής mosaicplasty στο γόνατο.
 
Εικόνα 2. Αυτόλογα, κυλινδρικά, οστεοχόμδρινα μοσχεύματα.
Εικόνα 2. Αυτόλογα, κυλινδρικά, οστεοχόνδρινα μοσχεύματα.
Εικόνα 2. Αυτόλογα, κυλινδρικά, οστεοχόνδρινα μοσχεύματα.
 
Εικόνα 3. Αρθροσκοπική εικόνα δότριας περιοχής (πλήρωση με βιοαπορροφήσιμο μόσχευμα).
Εικόνα 3. Αρθροσκοπική εικόνα δότριας περιοχής (πλήρωση με βιοαπορροφήσιμο μόσχευμα).
Εικόνα 3. Αρθροσκοπική εικόνα δότριας περιοχής (πλήρωση με βιοαπορροφήσιμο μόσχευμα).
 

Η χόνδρινη βλάβη καθαρίζεται σε υγιή όρια και υπολογίζεται ο αριθμός και το μέγεθος των μοσχευμάτων που απαιτούνται για την κάλυψη της βλάβης. Ακολούθως δημιουργούνται οι ανάλογες οπές στις οποίες εμφυτεύονται τα μοσχεύματα που έχουν ληφθεί με press-fitτεχνική, δηλαδή σφηνωτά, χωρίς την χρήση κοχλιών ή άλλων υλικών για την καθήλωση των μοσχευμάτων.

Η τεχνική αυτή έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για χόνδρινες βλάβες του γόνατος (έσω και έξω μηριαίος κόνδυλος, μηριαία τροχιλία και επιγονατίδα) αλλά και του αστραγάλου (video 1). Ανάλογα με την εντόπιση της βλάβης η τεχνική γίνεται με αρθροσκόπηση  (εικόνα 4) ή με mini-open τομή (εικόνα 5). Έχει το πλεονέκτημα ότι αντικαθιστά τον αρθρικό χόνδρο που έχει υποστεί βλάβη με φυσιολογικό αρθρικό (υαλοειδή) χόνδρο του ίδιου του ασθενή. Επιπλέον, επειδή τα μοσχεύματα περιλαμβάνουν και υποχόνδριο οστούν, η μέθοδος ενδείκνυται για οστεοχόνδρινες βλάβες, δηλαδή για τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες εκτός από τον αρθρικό χόνδρο έχει υποστεί φθορά και το υποκείμενο υποχόνδριο οστούν. Ο χρόνος αποκατάστασης είναι περίπου 6 μήνες για επιστροφή σε αθλητικές δραστηριότητες.

 

Video 1. Αντιμετώπιση οστεοχόνδρινης βλάβης αστραγάλου με την τεχνική mosaicplasty.
 
Εικόνα 4. Εικόνες αρθροσκοπικής και mini-open τεχνικής mosaicplsty.
Εικόνα 4. Αρθροσκοπική τεχνική mosaicplasty.
Εικόνα 4. Αρθροσκοπική τεχνική mosaicplasty.
Εικόνα 4. Εικόνες αρθροσκοπικής και mini-open τεχνικής mosaicplsty.
Εικόνα 5. Mini-open τεχνική mosaicplasty.
Εικόνα 5. Mini-open τεχνική mosaicplasty.