Ελληνικά
English
Η Ορθοπαιδική
στην υπηρεσία του Αθλητή...
Αναζήτηση:
 

Οστεοτομία

Η οστεοτομία είναι μια τεχνική που έχει ως στόχο να αλλάξει την κατανομή φορτίων σε μια άρθρωση. Συγκεκριμένα, μειώνει τα φορτία στην περιοχή της άρθρωσης που υπάρχει χόνδρινη ή οστεοχόνδρινη βλάβη. Όπως είναι γνωστό από την εισαγωγή, ο αρθρικός χόνδρος συντελεί στην απορρόφηση των φορτίων. Η μείωση λοιπόν των φορτίων έχει ως αποτέλεσμα και την μείωση των συμπτωμάτων.

Η οστεοτομία έχει ως πιο συχνή ένδειξη τις χόνδρινες βλάβες του γόνατος. Σε περιπτώσεις που ο μηχανικός άξονας του σκέλους έχει διαταραχθεί (εικόνα 1), θα πρέπει να διορθώνεται για την αποφόρτιση της πάσχουσας περιοχής. Ο μηχανικός άξονας του σκέλους ελέγχεται με μια απλή ακτινογραφία υπό φόρτιση (εικόνα 2), που περιλαμβάνει τις αρθρώσεις του ισχίου, του γόνατος και της ποδοκνημικής σε ένα φιλμ. Φυσιολογικά η γραμμή που ξεκινά από το κέντρο της άρθρωσης του ισχίου και καταλήγει στο κέντρο της άρθρωσης της ποδοκνημικής, θα πρέπει να περνά από το κέντρο του γόνατος. Στις περιπτώσεις που η γραμμή αυτή (ο μηχανικός άξονας δηλαδή) περνά από το έσω μισό του γόνατος, τότε σημαίνει πως τα φορτία στην περιοχή αυτή είναι αυξημένα και οποιαδήποτε τεχνική και αν εφαρμοστεί για χόνδρινη βλάβη του έσω διαμερίσματος, είναι καταδικασμένη σε αποτυχία, αν δεν διορθωθεί ο μηχανικός άξονας.

 
Εικόνα 1. Κλινική εικόνα και ακτινολογικός έλεγχος διαταραχής μηχανικού άξονα του γόνατος.
Εικόνα 1. Κλινική εικόνα διαταραχής μηχανικού άξονα σκέλους.
Εικόνα 1. Κλινική εικόνα διαταραχής μηχανικού άξονα σκέλους.
Εικόνα 1. Κλινική εικόνα και ακτινολογικός έλεγχος διαταραχής μηχανικού άξονα του γόνατος.
Εικόνα 2. Ακτινολογικός έλεγχος διαταραχής μηχανικού άξονα σκέλους.
Εικόνα 2. Ακτινολογικός έλεγχος διαταραχής μηχανικού άξονα σκέλους.
 

Η οστεοτομία του γόνατος μπορεί να είναι οστεοτομία αποφόρτισης του έσω, του έξω και του πρόσθιου διαμερίσματος (επιγονατιδομηριαία άρθρωση). Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη οστεοτομία είναι η οστεοτομία βλαισοποίησης του γόνατος (αποφόρτισης του έσω διαμερίσματος). Η τεχνική συνίσταται στην τομή του οστού, παρεκτόπιση των οστικών άκρων στην επιθυμητή νέα θέση και σταθεροποίηση αυτών με υλικά οστεοσύνθεσης (εικόνα 3 και video1).

Εικόνα 1. Κλινική εικόνα και ακτινολογικός έλεγχος διαταραχής μηχανικού άξονα του γόνατος.
Εικόνα 3. Μηχανικός άξονας σκέλους πριν και μετά την οστεοτομία.
Εικόνα 3. Μηχανικός άξονας σκέλους πριν και μετά την οστεοτομία.
 

Video 1. Οστεοτομία βλαισοποίησης του γόνατος.
 

Η οστεοτομία έχει καλύτερα αποτελέσματα σε ασθενείς ηλικίας <50 ετών με διάχυτες χόνδρινες βλάβες που ισοδυναμούν με αρχόμενη οστεοαρθρίτιδα. Η αποφόρτιση της πάσχουσας περιοχής ανακουφίζει από τα συμπτώματα και καθυστερεί την εξέλιξη της οστεοαρθρίτιδας για 10-15 χρόνια επιπλέον, μέχρι την τελική καταστροφή της άρθρωσης. Ο συνολικός χρόνος αποκατάστασης μετά από οστεοτομία είναι 4-6 μήνες περίπου.