Ελληνικά
English
Η Ορθοπαιδική
στην υπηρεσία του Αθλητή...
Αναζήτηση:
 

Ολική Αρθροπλαστική

Η ολική αρθροπλαστική είναι η αντικατάσταση της καταστραμμένης λόγω οστεοαρθρίτιδας άρθρωσης με τεχνητή άρθρωση. Η εξέλιξη των χόνδρινων και οστεοχόνδρινων βλαβών αλλά και η φυσιολογική φθορά που υφίσταται ο αρθρικός χόνδρος, μπορεί να οδηγήσει στην ολική καταστροφή της άρθρωσης. Στην περίπτωση αυτή (οστεοαρθρίτιδα, εικόνα 1),  η μόνη διαθέσιμη θεραπευτική επιλογή είναι η ολική αρθροπλαστική.

 
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση οστεοαρθρίτιδας γόνατος.
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση οστεοαρθρίτιδας γόνατος.
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση οστεοαρθρίτιδας γόνατος.
 

Το κυρίαρχο σύμπτωμα στην οστεοαρθρίτιδα είναι ο πόνος που δεν υφίεται με τα απλά παυσίπονα και μπορεί να εμφανίζεται ακόμα και σε ηρεμία ή και κατά τη διάρκεια του ύπνου, αλλάζοντας έτσι δραματικά την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Επιπλέον, η λειτουργικότητα της πάσχουσας άρθρωσης μειώνεται σημαντικά, με μείωση του εύρους κίνησης και απώλεια της μυϊκής ισχύος των πέριξ μυών, με τελικό αποτέλεσμα την μείωση του επιπέδου δραστηριότητας του ασθενούς. Σε προχωρημένες περιπτώσεις, ο ασθενής καθηλώνεται στο κρεβάτι και είναι αδύνατο ακόμα και να αυτοεξυπηρετηθεί στις βασικές του ανάγκες, επηρεάζοντας έτσι τον αυτοσεβασμό και την αυτοεκτίμηση του ασθενούς.

 
Εικόνα 2. Ακτινολογική εικόνα ολικής αρθροπλαστικής γόνατος.
Εικόνα 2. Ακτινολογική εικόνα ολικής αρθροπλαστικής γόνατος.
Εικόνα 2. Ακτινολογική εικόνα ολικής αρθροπλαστικής γόνατος.
 

Η ολική αρθροπλαστική προσφέρει γρήγορη ανακούφιση από τον πόνο και βελτίωση της ποιότητας ζωής και έχει εξαιρετικά αποτελέσματα στις αρθρώσεις του ισχίου, του γόνατος (εικόνα 2) αλλά και του ώμου (εικόνες 3 και 4). Η ολική αρθροπλαστική, ως τεχνητή άρθρωση, έχει πεπερασμένο χρόνο αντοχής, υπόκειται δηλαδή σε φθορά με το πέρασμα του χρόνου. Έτσι, είναι αποτελεσματική για 15 χρόνια περίπου, ανάλογα με την άρθρωση και τις ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε ασθενούς.

 
Εικόνα 3. Ακτινολογική εικόνα οστεοαρθρίτιδας και ολικής αρθροπλαστικής ώμου.
Εικόνα 3. Ακτινολογική εικόνα οστεοαρθρίτιδας ώμου.
Εικόνα 3. Ακτινολογική εικόνα οστεοαρθρίτιδας ώμου.
Εικόνα 3. Ακτινολογική εικόνα οστεοαρθρίτιδας και ολικής αρθροπλαστικής ώμου.
Εικόνα 4. Ακτινολογική εικόνα ολικής αρθροπλαστικής ώμου.
Εικόνα 4. Ακτινολογική εικόνα ολικής αρθροπλαστικής ώμου.