Ελληνικά
English
Η Ορθοπαιδική
στην υπηρεσία του Αθλητή...
Αναζήτηση:
 

Θεραπεία αυξητικών παραγόντων από ενεργοποιημένα αιμοπετάλια (PRP)

Η επούλωση των οξέων και χρόνιων μυοσκελετικών τραυματισμών συχνά είναι ελλιπής ή χρονοβόρα εμποδίζοντας έτσι την επάνοδο του ασθενή (επαγγελματία ή ερασιτέχνη αθλητή, εργαζόμενου) στο επιθυμητό επίπεδο δραστηριότητας. Πρόσφατες μελέτες απέδειξαν ότι η διαδικασία της επούλωσης των τραυματισμένων ιστών εξαρτάται και καθοδηγείται από τους αυξητικούς παράγοντες. Τα ενεργοποιημένα αιμοπετάλια παράγουν αυξητικούς παράγοντες (PDGF, TGF-β, VEGF, EGF, FGF, IGF-1) καθώς και κυτοκίνες και άλλες πρωτεΐνες που συντελούν στην διαδικασία της επούλωσης προκαλώντας:

  • Προσέλκυση των απαραίτητων για επούλωση κυττάρων στην περιοχή της βλάβης
  • Πολλαπλασιασμό των κυττάρων αυτών
  • Διαφοροποίηση των κυττάρων αυτών σε μορφή ανάλογη με τον ιστό επούλωσης 

Η τοπική έγχυση ενεργοποιημένων αιμοπεταλίων στην περιοχή του τραυματισμού ενισχύει και πολλαπλασιάζει την φυσιολογική διαδικασία επούλωσης του ανθρώπινου σώματος. Συγκεκριμένα, επιταχύνεται η επαναγγείωση της τραυματισμένης περιοχής και τελικά η αναδόμηση και αναγέννηση του τραυματισμένου ιστού, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται και αντιμικροβιακή προστασία.

Σήμερα, η μέθοδος αυτή είναι αποδεκτή και ευρέως χρησιμοποιούμενη σε μεγάλα κέντρα αλλά και αθλητικά σωματεία του εξωτερικού, για την αντιμετώπιση παθήσεων του αρθρικού χόνδρου (χόνδρινες βλάβες, αρχόμενη αρθρίτιδα), ρήξεων των συνδέσμων όλων των αρθρώσεων (διαστρέμματα), τενοντοπάθειας (τενοντίτιδα, εκφύλιση, μερική ρήξη  τενόντων), μυϊκών τραυματισμών (θλάσεις μυών) αλλά και σε άτονα έλκη από σακχαρώδη διαβήτη και νεκρώσεις δέρματος.

Η μέθοδος (εικόνα 1) συνίσταται στην λήψη μικρής ποσότητας αίματος (10-15 ml) από μια περιφερική φλέβα του ασθενή, το οποίο κατόπιν φυγοκεντρείται και αφού διαχωριστούν τα ενεργοποιημένα αιμοπετάλια, ενίονται με τοπική έγχυση στην πάσχουσα περιοχή με ή χωρίς καθοδήγηση με υπέρηχο. Η όλη διαδικασία διαρκεί περίπου 20΄, γίνεται στο ιατρείο, δεν χρειάζεται νοσηλεία και δεν έχει τον κίνδυνο αλλεργικής ή άλλης αντίδρασης διότι πρόκειται για παράγωγο του αίματος του ίδιου του ασθενούς, γεγονός στο οποίο οφείλει και τα πολύ καλά αποτελέσματα.

 

Εικόνα 1. Απομόνωση ενεργοποιημένων αιμοπεταλίων.
Εικόνα 1. Απομόνωση ενεργοποιημένων αιμοπεταλίων.
Εικόνα 1. Απομόνωση ενεργοποιημένων αιμοπεταλίων.
 

Τις πρώτες ημέρες μετά την έγχυση μπορεί να υπάρξει τοπικός ερεθισμός και πόνος ως αποτέλεσμα της φυσιολογικής αντίδρασης του οργανισμού στα πλαίσια της διαδικασίας επούλωσης της βλάβης. Τα αποτελέσματα της έγχυσης μεγιστοποιούνται στις 4-6 εβδομάδες. Στο χρονικό αυτό σημείο μπορεί να γίνει και δεύτερη έγχυση. Μέχρι και τρεις εγχύσεις μπορεί να χρειασθούν για το βέλτιστο αποτέλεσμα ανάλογα με την ηλικία του ασθενούς, το είδος, την εντόπιση και τη βαρύτητα της βλάβης. Σημαντικό είναι κατά τη διάρκεια της θεραπείας να μην λαμβάνονται ταυτόχρονα αντιφλεγμονώδη φάρμακα, διότι επηρεάζουν την φυσιολογική διαδικασία επούλωσης, άρα και την αποτελεσματικότητα της μεθόδου.