Ελληνικά
English
Η Ορθοπαιδική
στην υπηρεσία του Αθλητή...

Αναζήτηση:
 

Κροτούν Ισχίο ή Snapping Hip

Ορισμός – Αιτιολογία – Κλινική εικόνα

Ως κροτούν ισχίο ορίζεται η αίσθηση αναπήδησης στην περιοχή του ισχίου που μπορεί να συνοδεύεται από πόνο ή όχι. Παρουσιάζεται σε απλές καθημερινές δραστηριότητες όπως βάδισμα, ανέβασμα σκάλας, έγερση από βαθύ κάθισμα αλλά και σε αθλητικές δραστηριότητες.

Μπορεί να οφείλεται σε ενδαρθρικά αίτια όπως χόνδρινη βλάβη ισχίου  ή  ρήξη του επιχειλίου χόνδρου του ισχίου, όπου ένα αποσπασμένο κομμάτι αρθρικού ή επιχειλίου χόνδρου αντίστοιχα εγκλωβίζεται ανάμεσα στην κεφαλή του μηριαίου και της κοτύλης κατά τις κινήσεις της άρθρωσης, προκαλώντας το αίσθημα αναπήδησης αλλά και άλλα ενοχλήματα.

Συνήθως όμως οφείλεται σε αναπήδηση μιας μυοτενόντιας δομής πάνω σε μια οστική προεξοχή. Το αίσθημα αναπήδησης στην έξω πλευρά του ισχίου οφείλεται σε πρόσκρουση της λαγονοκνημιαίας ταινίας στο μείζον τροχαντήρα κατά την κάμψη-έκταση ή την έσω-έξω στροφή του ισχίου (εικόνα 1). Με το ισχίο σε έκταση (τεντωμένος γοφός) η λαγονοκνημιαία ταινία βρίσκεται πίσω από τον μείζον τροχαντήρα. Όταν έρχεται το ισχίο σε κάμψη (λυγισμένος γοφός), η λαγονοκνημιαία ταινία περνάει πάνω από το μείζον τριχαντήρα και καταλήγει μπροστά του, προκαλώντας τον ήχο και το αίσθημα αναπήδησης. Φυσιολογικά, ο ορογόνος θύλακος μεταξύ του μείζονα τροχαντήρα και της λαγονοκνημιαίας ταινίας, εξασφαλίζει την ομαλή ολίσθηση χωρίς συμπτώματα. Στις περιπτώσεις όμως που η λαγονοκνημιαία ταινία είναι περισσότερο “σφιχτή” από ότι φυσιολογικά, όπως συμβαίνει μερικές φορές στους δρομείς, μπορεί να έχουμε τον ήχο αναπήδησης αλλά και ορογονοθυλακίτιδα του μείζονα τροχαντήρα ή τροχαντηρίτιδα (ερεθισμός του ορογόνου θυλάκου).

 
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση μηχανισμού πρόκλησης ήχου αναπήδησης στην έξω επιφάνεια του ισχίου.
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση μηχανισμού πρόκλησης ήχου αναπήδησης στην έξω επιφάνεια του ισχίου.
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση μηχανισμού πρόκλησης ήχου αναπήδησης στην έξω επιφάνεια του ισχίου.
 

Το αίσθημα αναπήδησης στην έσω πλευρά του ισχίου οφείλεται σε πρόσκρουση του λαγονοψοΐτη στη μηριαία κεφαλή ή στο λαγονο-κτενιαίο όγκωμα κατά την κάμψη-έκταση του ισχίου (εικόνα 2). Ο τένοντας του λαγονοψοΐτη μετακινείται προς τα έξω με την κάμψη του ισχίου και προς τα έσω με την έκταση του ισχίου.Η ομαλή ολίσθηση του τένοντα πάνω από την οστική προεξοχή εξασφαλίζεται από τον ορογόνο θύλακο του τένοντα. Σε περιπτώσεις έντονης σωματικής καταπόνησης, μπορεί να επέλθει ορογονοθυλακίτιδα  του λαγονοψοΐτη με αποτέλεσμα την εμφάνιση ήχου αναπήδησης ή/και πόνου.

 
Εικόνα 2. Σχηματική παράσταση μηχανισμού πρόκλησης ήχου αναπήδησης στην έσω επιφάνεια του ισχίου.
Εικόνα 2. Σχηματική παράσταση μηχανισμού πρόκλησης ήχου αναπήδησης στην έσω επιφάνεια του ισχίου.
Εικόνα 2. Σχηματική παράσταση μηχανισμού πρόκλησης ήχου αναπήδησης στην έσω επιφάνεια του ισχίου.
 

Διάγνωση

Η διάγνωση της πάθησης γίνεται με την κλινική εξέταση και κάποιες παρακλινικές εξετάσεις, όπως απλή ακτινογραφία λεκάνης ισχίων, για τον καθορισμό του αιτίου που προκαλεί το κροτούν ισχίο.

Θεραπεία

Η θεραπεία εξαρτάται από την υποκείμενη παθολογία. Μπορεί να απαιτηθεί μείωση του επιπέδου δραστηριότητας, φυσικοθεραπεία, πρόγραμμα αποκατάστασης με ασκήσεις ενδυνάμωσης και διατατικές ασκήσεις ενώ σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται τοπική ενέσιμη βιολογική θεραπεία ή ακόμα και χειρουργική αποκατάσταση της υποκείμενης παθολογίας.