Ελληνικά
English
Η Ορθοπαιδική
στην υπηρεσία του Αθλητή...

Αναζήτηση:
 

Σύνδρομο μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης

Γενικά

Ως σύνδρομο μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης ορίζεται η προστριβή της μηριαίας κεφαλής και του χείλους της κοτύλης. Φυσιολογικά οι κινήσεις της άρθωσης του ισχίου είναι ελεύθερες. Στην περίπτωση όμως που η μηριαία κεφαλή χάνει την σφαιρικότητά της, προσκρούει στο φυσιολογικό χείλος της κοτύλης. Αυτή η μορφή πρόσκρουσης ονομάζεται Cam και απαντάται συνήθως σε νέους, άρρενες αθλητές. Όταν παρουσιάζεται σημαντική αύξηση των ορίων του χείλους της κοτύλης ή βαθιά κοτύλη ή αυξημένη οπίσθια κλίση αυτής, τότε προσκρούει η φυσιολογική μηριαία κεφαλή. Αυτή η μορφή ονομάζεται Pincer και παρουσιάζεται συνήθως σε αθλήτριες μέσης ηλικίας. Οι δύο μορφές πρόσκρουσης μπορεί να συνυπάρχουν (εικόνα 1).

 
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση φυσιολογικού ισχίου και αιτιών μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης.
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση φυσιολογικού ισχίου και αιτιών μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης.
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση φυσιολογικού ισχίου και αιτιών μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης.
 

Κλινική εικόνα - Διάγνωση

Ως αποτέλεσμα της πρόσκρουσης, επέρχεται φθορά του επιχειλίου και αρθρικού χόνδρου της άρθρωσης κάτι που προκαλεί πόνο στην περιοχή του ισχίου, που συνήθως επιδεινώνεται με τις στροφές του ισχίου και το βαθύ κάθισμα. Το σύνδρομο μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης έχει ενοχοποιηθεί ως προδιαθεσικός παράγοντας για την εμφάνιση πρώιμης αρθρίτιδας του ισχίου.

Η διάγνωση γίνεται συνήθως από την κλινική εξέταση και τον ακτινολογικό έλεγχο. Η μαγνητική τομογραφία είναι χρήσιμη για την ανάδειξη των βλαβών του επιχειλίου και αρθρικού χόνδρου.

Θεραπεία

Η θεραπεία στις ήπιες περιπτώσεις μπορεί να είναι συντηρητική με φαρμακευτική αγωγή, μείωση του επιπέδου δραστηριότητας, φυσικοθεραπεία, πρόγραμμα αποκατάστασης με ασκήσεις ενδυνάμωσης ή και ενέσιμη θεραπεία. Πολύ συχνά όμως απαιτείται η χειρουργική επιδιόρθωση της βλάβης όπου με αρθροσκόπηση  αφαιρείται το τμήμα οστού που ευθύνεται για την πρόσκρουση, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζονται και οι δευτεροπαθείς βλάβες του επιχειλίου και αρθρικού χόνδρου.