Ελληνικά
English
Η Ορθοπαιδική
στην υπηρεσία του Αθλητή...

Αναζήτηση:
 

Ρήξη επιχειλίου χόνδρου κοτύλης

Γενικά

Ο επιχείλιος χόνδρος της κοτύλης (εικόνα 1) είναι μια ινοχόνδρινη ανατομική δομή, προσκολλημένη στο χείλος της κοτύλης, αυξάνοντας έτσι το βάθος της κοτύλης. Έτσι συμβάλει στην σταθερότητα αλλά και στην επαλληλία της άρθρωσης του ισχίου. Η ρήξη του επιχειλίου χόνδρου οφείλεται σε τραύμα, μηροκοτυλιαία πρόσκρουση, θυλακική χαλάρωση, δυσπλασία και εκφύλιση και μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του γειτνιάζοντα αρθρικού χόνδρου.

 
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση επιχειλίου χόνδρου κοτύλης.
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση επιχειλίου χόνδρου κοτύλης.
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση επιχειλίου χόνδρου κοτύλης.
 

Κλινική εικόνα – Διάγνωση

Η ρήξη του επιχειλίου χόνδρου είναι εμφανίζεται με πόνο στην περιοχή του ισχίου που συνήθως επιδεινώνεται με την φόρτιση και τις στροφές του ισχίου.

Η  διάγνωση απαιτεί υψηλό δείκτη υποψίας, γίνεται με την κλινική εξέταση και επιβεβαιώνεται με την μαγνητική τομογραφία.

Θεραπεία

Η θεραπεία είναι καταρχήν συντηρητική με τροποποίηση του επιπέδου δραστηριότητας και φυσικοθεραπεία. Σε περίπτωση εμμονής των ενοχλημάτων συστήνεται καθαρισμός ή συρραφή της ρήξης με αρθροσκόπηση.