Ελληνικά
English
Η Ορθοπαιδική
στην υπηρεσία του Αθλητή...

Αναζήτηση:
 

Αστάθεια της ποδοκνημικής

Γενικά

Η αστάθεια της ποδοκνημικής προκύπτει από ένα διάστρεμμα (εικόνες 1 και 2), μετά την αντιμετώπιση του οποίου παραμένει υπολειπόμενη λειτουργική χαλαρότητα του συνδέσμου. Η αστάθεια αφορά συνήθως τον έξω πλάγιο σύνδεσμο της ποδοκνημικής.

 
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση και μηχανισμός ρήξης έξω πλαγίου συνδέσμου ποδοκνημικής.
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση ρήξης έξω πλαγίου συνδέσμου ποδοκνημικής.
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση ρήξης έξω πλαγίου συνδέσμου ποδοκνημικής.
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση και μηχανισμός ρήξης έξω πλαγίου συνδέσμου ποδοκνημικής.
Εικόνα 2. Μηχανισμός ρήξης έξω πλαγίου συνδέσμου ποδοκνημικής.
Εικόνα 2. Μηχανισμός ρήξης έξω πλαγίου συνδέσμου ποδοκνημικής.
 

Κλινική εικόνα – Διάγνωση

Η έξω αστάθεια της ποδοκνημικής παρουσιάζεται με αίσθημα ανασφάλειας κατά την διάρκεια δραστηριοτήτων αυξημένων απαιτήσεων και από επαναλαμβανόμενα επεισόδια διαστρέμματος. Μερικές φορές συνυπάρχει και πόνος και ύγραρθρο από συνοδές βλάβες της ποδοκνημικής.

Η διάγνωση γίνεται από το ιστορικό και την κλινική εξέταση (video 1). Οι απλές ακτινογραφίες και η μαγνητική τομογραφία χρησιμεύουν στην ανάδειξη επιπρόσθετης παθολογίας και στον καλύτερο σχεδιασμό της θεραπείας.

 

Video 1. Κλινική εικόνα έξω αστάθειας ποδοκνημικής.
 

Θεραπεία

Η θεραπεία της έξω αστάθειας της ποδοκνημικής μπορεί να είναι συντηρητική. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα ασκήσεων ενδυνάμωσης των γύρω από την άρθρωση μυών καθώς και ασκήσεων ιδιοδεκτικότητας. Στις περιπτώσεις που η συντηρητική θεραπεία δεν είναι αποτελεσματική, συστήνεται η ανατομική ανακατασκευή του ραγέντος συνδέσμου (video 2). Ο χρόνος επανόδου σε αθλητικές δραστηριότητες είναι περίπου 4-6 μήνες μετά το χειρουργείο.

 

Video 2. Χειρουργική αντιμετώπιση χρόνιας έξω αστάθειας ποδοκνημικής.