Ελληνικά
English
Η Ορθοπαιδική
στην υπηρεσία του Αθλητή...

Αναζήτηση:
 

Οπίσθιο σύνδρομο πρόσκρουσης ποδοκνημικής

Ορισμός

Ως οπίσθιο σύνδρομο πρόσκρουσης της ποδοκνημικής ορίζεται η εμφάνιση πόνου στην οπίσθια επιφάνεια της ποδοκνημικής με την πελματιαία κάμψη της άρθρωσης. Εμφανίζεται συνήθως σε χορευτές καθώς και σε άλλους αθλητές.

Κλινική εικόνα – Διάγνωση

Το σύνδρομο παρουσιάζεται με πόνο κατά την πελματιαία κάμψη της ποδοκνημικής, που οφείλεται στην πρόσκρουση και παγίδευση μαλακών μορίων μεταξύ της κνήμης και του αστραγάλου. Η παγίδευση οφείλεται συνήθως στην ύπαρξη του τρίγωνου οσταρίου (ostrigonum),ενός επικουρικού οσταρίου, που απαντάται στο 10% περίπου του πληθυσμού (εικόνα 1).

 
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση τρίγωνου οσταρίου αστραγάλου.
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση τρίγωνου οσταρίου αστραγάλου.
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση τρίγωνου οσταρίου αστραγάλου.
 

Το αποτέλεσμα είναι η μείωση του διαθέσιμου χώρου ανάμεσα στην κνήμη και τον αστράγαλο και τελικά η παγίδευση των μαλακών μορίων αλλά και η άμεση πρόσκρουση του τρίγωνου οσταρίου με την κνήμη κατά την πελματιαία κάμψη της ποδοκνημικής,.

Η διάγνωση είναι κατά βάση κλινική και στηρίζεται στην αναπαραγωγή των συμπτωμάτων με την πελματιαία κάμψη της ποδοκνημικής. Η απλή ακτινογραφία (εικόνα 2) είναι απαραίτητη για την επιβεβαίωση της ύπαρξης του τρίγωνου οσταρίου.

 

Εικόνα 2. Ακτινολογική εικόνα  τρίγωνου οσταρίου αστραγάλου.

Εικόνα 2. Ακτινολογική εικόνα τρίγωνου οσταρίου αστραγάλου.

Εικόνα 2. Ακτινολογική εικόνα τρίγωνου οσταρίου αστραγάλου.
 

Θεραπεία

Η αρχική αντιμετώπιση είναι συνήθως συντηρητική με τη χρήση ορθωτικών πελμάτων και φυσικοθεραπείας. Σε αποτυχία της συντηρητικής θεραπείας συνιστάται αφαίρεση του τρίγωνου οσταρίου  με αρθροσκόπηση (εικόνα 3 και video 1). Η επάνοδος στις δραστηριότητες γίνεται σε 4 εβδομάδες περίπου.

 
Εικόνα 1. Τρίγωνο οσταρίο αστραγάλου.
Εικόνα 3. Τρίγωνο οσταρίο αστραγάλου.
Εικόνα 3. Τρίγωνο οσταρίο αστραγάλου.
 

Video 1. Ενδοσκοπική αφαίρεση τρίγωνου οσταρίου αστραγάλου.