Ελληνικά
English
Η Ορθοπαιδική
στην υπηρεσία του Αθλητή...

Αναζήτηση:
 

Τενοντοπάθεια Αχιλλείου

Γενικά

Ο Αχίλλειος τένοντας (εικόνα 1) είναι ο μεγαλύτερος τένοντας του σώματος και συνδέει τους μύες της γάμπας με την πτέρνα. Ενεργοποιείται κατά την βάδιση, το τρέξιμο και τα άλματα. Παρά την μεγάλη του αντοχή σε φορτία, η επανειλημμένη φόρτισή του μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμό από υπέρχρηση, μια κατάσταση που ονομάζεται τενοντοπάθεια του Αχιλλείου.

 
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση Αχιλλείου τένοντα.
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση Αχιλλείου τένοντα.
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση Αχιλλείου τένοντα.
 

Κλινική εικόνα – Διάγνωση

Η τενοντοπάθεια του Αχιλλείου εμφανίζεται με πόνο κατά μήκος του τένοντα ενώ παράλληλα μπορεί να υπάρχει τοπική διόγκωση και δυσκαμψία της ποδοκνημικής άρθρωσης. Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανίζονται το πρωί με την έγερση. Σε άλλες περιπτώσεις εμφανίζονται την επόμενη μέρα μετά από έντονη φυσική δραστηριότητα (τρέξιμο, άλματα). Στις πιο προχωρημένες περιπτώσεις παρουσιάζονται ακόμα και κατά την βάδιση. Ο πόνος μπορεί να εντοπίζεται είτε στο μέσο του τένοντα (τενοντοπάθεια Αχιλλείου ή non-insertional tendinopathy)  είτε στην κατάφυσή του στην πτέρνα (ενθεσοπάθεια Αχιλλείου ή insertional tendinopathy). Σε κάθε περίπτωση η υποκείμενη παθολογία είναι η αποδιοργάνωση των κολλαγόνων ινών του τένοντα (εικόνα 2) που μπορεί να συνοδεύεται από επασβεστώσεις ή και σχηματισμό οστεοφύτων και να οδηγήσει ακόμα και σε ρήξη του τένοντα.

 
Εικόνα 2. Σχηματική παράσταση παθολογίας του Αχιλλείου τένοντα.
Εικόνα 2. Σχηματική παράσταση παθολογίας του Αχιλλείου τένοντα.
Εικόνα 2. Σχηματική παράσταση παθολογίας του Αχιλλείου τένοντα.
 

Η διάγνωση τίθεται με την κλινική εξέταση. Η απλή ακτινογραφία, το υπερηχογράφημα και η μαγνητική τομογραφία βοηθούν για την αξιολόγηση της βαρύτητας της πάθησης και τον καθορισμό της θεραπείας.

Θεραπεία

Η θεραπεία της τεοντοπάθειας του Αχιλλείου είναι καταρχήν συντηρητική. Εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα αποκατάστασης με τροποποίηση των δραστηριοτήτων, ορθωτικά πέλματα, φυσικοθεραπεία και ασκήσεις διατάσεων και έκκεντρης ενδυνάμωσης της γαστροκνημίας. Το πρόγραμμα διαρκεί 4-6 εβδομάδες. Σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις μπορεί να χρειασθεί τοπική ενέσιμη θεραπεία με αυξητικούς παράγοντες ενεργοποιημένων αιμοπεταλίων, ενώ στις περιπτώσεις που η συντηρητική θεραπεία δεν αποδίδει είναι δυνατό να χρειασθεί χειρουργικός καθαρισμός των εκφυλιστικών αλλοιώσεων και των οστεοφύτων. Η επέμβαση γίνεται  με αρθροσκόπηση ή με mini-open τεχνική και ο συνολικός χρόνος αποκατάστασης είναι 2-6 μήνες ανάλογα με την περίπτωση.