Ελληνικά
English
Η Ορθοπαιδική
στην υπηρεσία του Αθλητή...

Αναζήτηση:
 

Ρήξη Αχιλλείου τένοντα

Γενικά  

Ο Αχίλλειος τένοντας (εικόνα 1) είναι ο μεγαλύτερος τένοντας του σώματος και συνδέει τους μύες της γάμπας με την πτέρνα. Ενεργοποιείται κατά την βάδιση, το τρέξιμο και τα άλματα. Η ρήξη του Αχιλλείου τένοντα συμβαίνει στην πλειονότητα των περιπτώσεων (80%) σε ερασιτέχνες αθλητές (αθλητές του Σαββατοκύριακου) ηλικίας μεγαλύτερης των 35 ετών.

 
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση Αχιλλείου τένοντα.
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση Αχιλλείου τένοντα.
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση Αχιλλείου τένοντα.
 

Στις περισσότερες περιπτώσεις προϋπάρχει της ρήξης τενοντοπάθεια του Αχιλλείου τένοντα με άλλοτε άλλη κλινική συμπτωματολογία (εικόνα 2).

 
Εικόνα 2. Σχηματική παράσταση παθολογίας του Αχιλλείου τένοντα.
Εικόνα 2. Σχηματική παράσταση παθολογίας του Αχιλλείου τένοντα.
Εικόνα 2. Σχηματική παράσταση παθολογίας του Αχιλλείου τένοντα.
 

Κλινική εικόνα – Διάγνωση

 Η ρήξη του Αχιλλείου τένοντα (εικόνα 3) πραγματοποιείται με την ενεργοποίηση (σύσπαση) του γαστροκνημίου και εμφανίζεται με ξαφνικό πόνο. Ο ασθενής αισθάνεται σαν κάτι να τον χτύπησε από πίσω και συνήθως παρουσιάζει αδυναμία στήριξης στο πάσχον σκέλος και αδυναμία πελματιαίας κάμψης της ποδοκνημικής. Το σημείο της ρήξης είναι συνήθως 2,5-6 εκατοστά από το σημείο πρόσφυσης του τένοντα στην πτέρνα.

 
Εικόνα 3. Ρήξη Αχιλλείου τένοντα.
Εικόνα 3. Ρήξη Αχιλλείου τένοντα.
Εικόνα 3. Ρήξη Αχιλλείου τένοντα.
 

Η διάγνωση τίθεται με την κλινική εξέταση. Το υπερηχογράφημα και η μαγνητική τομογραφία βοηθούν για τον ακριβή εντοπισμό του σημείου της ρήξης και στην ανάδειξη των ατελών ρήξεων.

Θεραπεία

Η θεραπεία της ρήξης του Αχιλλείου είναι χειρουργική (εικόνα 4). Γίνεται τελικοτελική συρραφή της ρήξης με mini-open τεχνική και ακινητοποίηση με νάρθηκα για 6 εβδομάδες. Ο συνολικός χρόνος αποκατάστασης είναι 5-6 μήνες περίπου.

 
Εικόνα 4. Συρραφή ρήξης Αχιλλείου τένοντα.
Εικόνα 4. Συρραφή ρήξης Αχιλλείου τένοντα.
Εικόνα 4. Συρραφή ρήξης Αχιλλείου τένοντα.