Ελληνικά
English
Η Ορθοπαιδική
στην υπηρεσία του Αθλητή...

Αναζήτηση:
 

Υπεξάρθρημα περονιαίων τενόντων (Peromeal tendon subluxation)

Γενικά

Οι περονιαίοι τένοντες (μακρός και βραχύς, εικόνα 1) πορεύονται στην έξω επιφάνεια της ποδοκνημικής, πίσω από την περόνη, μέσα σε ένα οστεοïνώδες κανάλι που σχηματίζεται από την αύλακα των περονιαίων στην οπίσθια επιφάνεια της περόνης και τους καθεκτικούς συνδέσμους των περονιαίων.

 
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση περονιαίων τενόντων και καθεκτικών συνδέσμων.
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση περονιαίων τενόντων και καθεκτικών συνδέσμων.
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση περονιαίων τενόντων και καθεκτικών συνδέσμων.
 

Οποιαδήποτε διαταραχή στην ανατομία αυτού του καναλιού, όπως η ρήξη των καθεκτικών συνδέσμων, είναι δυνατό να επιτρέψει το υπεξάρθρημα των τενόντων κατά την ανάσπαση του έξω χείλους του άκρου ποδός (εικόνα 2).

 
Εικόνα 2. Σχηματική παράσταση ανάσπασης του έξω χείλους του άκρου ποδός.
Εικόνα 2. Σχηματική παράσταση ανάσπασης του έξω χείλους του άκρου ποδός.
Εικόνα 2. Σχηματική παράσταση ανάσπασης του έξω χείλους του άκρου ποδός.
 

Κλινική εικόνα – Διάγνωση

Το υπεξάρθρημα των περονιαίων εμφανίζεται με πόνο στην έξω επιφάνεια της ποδοκνημικής και αναπήδηση των τενόντων μπροστά από το έξω σφυρό κατά την πελματιαία κάμψη και ανάσπαση του έξω χείλους του άκρου ποδός (video 1). Πολύ συχνά, το υπεξάρθρημα των περονιαίων είναι συνέπεια διαστρέμματος της ποδοκνημικής που έχει ως συνέπεια την ρήξη των καθεκτικών συνδέσμων.

 

Video 1. Κλινική εικόνα υπεξαρθρήματος περονιαίων τενόντων.
 

Η διάγνωση γίνεται με την κλινική εξέταση, ενώ οι απλές ακτινογραφίες και η μαγνητική τομογραφία χρησιμεύουν για τον καθορισμό της θεραπείας.

Θεραπεία

Σε οξείες περιπτώσεις συστήνεται συντηρητική θεραπεία με την τοποθέτηση νάρθηκα για 6 εβδομάδες. Στόχος είναι η επούλωση της ρήξης των καθεκτικών συνδέσμων. Στις χρόνιες περιπτώσεις χρειάζεται χειρουργική θεραπεία και ανακατασκευή του οστεοïνώδους καναλιού των περονιαίων τενόντων. Γίνεται εμβάθυνση της αύλακας των περονιαίων και συρρίκνωση των καθεκτικών συνδέσμων (video 2). Ο συνολικός χρόνος αποκατάστασης είναι 3-6 μήνες για επάνοδο στις αθλητικές δραστηριότητες.

 

Video 2. Χειρουργική αντιμετώπιση υπεξαρθρήματος περονιαίων τενόντων.