Ελληνικά
English
Η Ορθοπαιδική
στην υπηρεσία του Αθλητή...

Αναζήτηση:
 

Διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα αστραγάλου

Γενικά

Στην διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα του αστραγάλου ένα τμήμα του οστού διαχωρίζεται από το υπόλοιπο οστούν (εικόνα 1). Η αιτιολογία της είναι άγνωστη με πιθανότερες αιτίες το τραύμα και την διαταραχή της αιμάτωσης. Η διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα ταξινομείται σε στάδια ανάλογα με την βαρύτητα της πάθησης. Το πάσχον οστικό τμήμα μπορεί να διαχωριστεί μερικώς ή και πλήρως από το υπόλοιπο οστούν.

 
Εικόνα 1. Ακτινολογική εικόνα διαχωριστικής οστεοχονδρίτιδας αστραγάλου.
Εικόνα 1. Ακτινολογική εικόνα διαχωριστικής οστεοχονδρίτιδας αστραγάλου.
Εικόνα 1. Ακτινολογική εικόνα διαχωριστικής οστεοχονδρίτιδας αστραγάλου.
 

Κλινική εικόνα – Διάγνωση

Στα αρχικά στάδια της νόσου υπάρχει ήπιος πόνος που επιδεινώνεται με την σωματική δραστηριότητα. Σε προχωρημένες περιπτώσεις είναι δυνατό να υπάρχει ύγραθρο (συλλογή υγρού στην άρθρωση) ή ακόμα και εμπλοκή της άρθωσης (έλλειμμα στην ραχιαία ή πελματιαία κάμψη της ποδοκνημικής) λόγω απόσπασης του οστεοχόνδρινου τεμαχίου στην άρθρωση.

Η διάγνωση μπορεί να γίνει με απλές ακτινογραφίες (εικόνα 1), για τον καθορισμό όμως του σταδίου και της θεραπείας της νόσου απαιτείται μαγνητική τομογραφία (εικόνα 2).

 
Εικόνα 2. Μαγνητική τομογραφία διαχωριστικής οστεοχονδρίτιδας αστραγάλου.
Εικόνα 2. Μαγνητική τομογραφία διαχωριστικής οστεοχονδρίτιδας αστραγάλου.
Εικόνα 2. Μαγνητική τομογραφία διαχωριστικής οστεοχονδρίτιδας αστραγάλου.
 

Θεραπεία

Στα αρχικά στάδια και σε νεότερους ασθενείς μπορεί να εφαρμοσθεί συντηρητική θεραπεία με στόχο την επούλωση της βλάβης από τον ίδιο τον οργανισμό. Σε πιο προχωρημένα στάδια και σε μεγαλύτερους σε ηλικία ασθενείς συστήνεται χειρουργική θεραπεία. Ανάλογα με την έκταση της βλάβης και τη βιωσιμότητα του οστικού τεμαχίου μπορεί να εφαρμοσθεί επανακαθήλωση του οστικού τεμαχίου ή αφαίρεση και μικροκατάγματα (video 1) ή μεταφορά αυτόλογων οστεοχόνδρινων μοσχευμάτων (video 2).

 

Video 1. Διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα αστραγάλου. Αντιμετώπιση με αφαίρεση της βλάβης και μικροκατάγματα.

Video 2. Διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα αστραγάλου. Αντιμετώπιση με μεταφορά αυτόλογων οστεοχόνδρινων κυλίνδρων.