Ελληνικά
English
Η Ορθοπαιδική
στην υπηρεσία του Αθλητή...

Αναζήτηση:
 

Τενοντοπάθεια υπερακανθίου

Γενικά

Ο υπερακάνθιος τένοντας (εικόνες 1 και 2) αποτελεί μέρος του στροφικού πετάλου του ώμου, του οποίου η λειτουργία είναι η ανύψωση και έσω-έξω στροφή του άνω άκρου. Σε περιπτώσεις μηχανικής καταπόνησης του τένοντα, είναι δυνατό να υπάρξει ερεθισμός και δομική αλλοίωση του τένοντα με αποτέλεσμα την εμφάνιση πόνου.

 
Εικόνα 1. Ο τένοντας του υπερακανθίου όπως φαίνεται από εμπρός και από πίσω.
Εικόνα 1. Ο τένοντας του υπερακανθίου όπως φαίνεται από εμπρός.
Εικόνα 1. Ο τένοντας του υπερακανθίου όπως φαίνεται από εμπρός.
Εικόνα 1. Ο τένοντας του υπερακανθίου όπως φαίνεται από εμπρός και από πίσω.
Εικόνα 2. Ο τένοντας του υπερακανθίου όπως φαίνεται από πίσω.
Εικόνα 2. Ο τένοντας του υπερακανθίου όπως φαίνεται από πίσω.
 

Κλινική εικόνα – Διάγνωση

Η τενοντοπάθεια του υπερακανθίου εμφανίζεται με πόνο στην περιοχή του ώμου που αντανακλά μέχρι και τον αγκώνα (εικόνα 3). Συνήθως παρουσιάζεται μετά από μηχανική επιβάρυνση του άνω άκρου και πολύ συχνά επιδεινώνεται κατά την διάρκεια του ύπνου.

 
Εικόνα 2. Περιοχή εντόπισης του πόνου σε τενοντοπάθεια του υπερακανθίου.
Εικόνα 3. Περιοχή εντόπισης του πόνου σε τενοντοπάθεια του υπερακανθίου.
Εικόνα 3. Περιοχή εντόπισης του πόνου σε τενοντοπάθεια του υπερακανθίου.
 

Η διάγνωση γίνεται με την κλινική εξέταση. Οι απλές ακτινογραφίες, το υπερηχογράφημα και η μαγνητική τομογραφία χρησιμεύουν για την διαφορική διάγνωση από άλλες παθολογικές καταστάσεις με παρόμοια συμπτωματολογία.

Θεραπεία

Η θεραπεία είναι κατά βάση συντηρητική και συνίσταται σε πρόγραμμα αποκατάστασης με τροποποίηση των δραστηριοτήτων, αναλγητικά, φυσικοθεραπεία και ασκήσεις ενδυνάμωσης του στροφικού πετάλου και των σταθεροποιητών της ωμοπλάτης. Σε εμμένουσες περιπτώσεις είναι δυνατό να χρειασθεί ενέσιμη θεραπεία με αυξητικούς παράγοντες από ενεργοποιημένα αιμοπετάλια ή ακόμη και μηχανική αποσυμπίεση του τένοντα (ακρωμιοπλαστική) με αρθροσκόπηση του ώμου.