Ελληνικά
English
Η Ορθοπαιδική
στην υπηρεσία του Αθλητή...

Αναζήτηση:
 

Εξάρθρημα ώμου

Γενικά

Η άρθρωση του ώμου είναι η πλέον ευκίνητη άρθρωση στο ανθρώπινο σώμα, ταυτόχρονα όμως και η πιο ευάλωτη σε εξάρθρημα άρθρωση, σε παρεκτόπιση δηλαδή των αρθρούμενων επιφανειών. Η κεφαλή του βραχιονίου  στις περισσότερες περιπτώσεις (96%) παρεκτοπίζεται προς τα εμπρός (εικόνα 1) και σπανιότερα προς τα πίσω ή άλλη κατεύθυνση.

 
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση προσθίου εξαρθρήματος ώμου.
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση προσθίου εξαρθρήματος ώμου.
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση προσθίου εξαρθρήματος ώμου.
 

Η ανατομική βλάβη που συντελείται με το πρόσθιο εξάρθρημα, είναι κατά βάση η ρήξη του επιχειλίου χόνδρου της ωμογλήνης (βλάβη Bankart, εικόνα 2).

 
Εικόνα 2. Σχηματική παράσταση ρήξης επιχειλίου χόνδρου.
Εικόνα 2. Σχηματική παράσταση ρήξης επιχειλίου χόνδρου.
Εικόνα 2. Σχηματική παράσταση ρήξης επιχειλίου χόνδρου.
 

Κλινική εικόνα – Διάγνωση

Η κλινική εικόνα μετά από πρόσθιο εξάρθρημα του ώμου είναι χαρακτηριστική (εικόνα 3). Ο ασθενής αναφέρει κάκωση με απαγωγή και έξω στροφή του άνω άκρου. Ακολουθεί πόνος στον ώμο και απώλεια της φυσιολογικής καμπυλότητας στον ώμο. Ο ασθενής κρατά το εξαρθρωμένο χέρι με το υγιές και αποφεύγει τις κινήσεις που είναι επώδυνες.

 
Εικόνα 3. Κλινική εικόνα προσθίου εξαρθρήματος ώμου.
Εικόνα 3. Κλινική εικόνα προσθίου εξαρθρήματος ώμου.
Εικόνα 3. Κλινική εικόνα προσθίου εξαρθρήματος ώμου.
 

Η διάγνωση είναι προφανής από την κλινική εικόνα. Η απλή ακτινογραφία είναι απαραίτητη για τον αποκλεισμό συνυπάρχοντος κατάγματος.

Στην περίπτωση οπισθίου εξαρθρήματος του ώμου, η κλινική εικόνα μπορεί να είναι παραπλανητική. Ακόμα και η απλή ακτινογραφία μπορεί να θεωρηθεί φυσιολογική από μη ειδικό ιατρό οδηγώντας έτσι σε παραμελημένο οπίσθιο εξάρθρημα του ώμου (εικόνα 4).

 
Εικόνα 4. Τρισδιάστατη αξονική τομογραφία παραμελημένου οπισθίου εξαρθρήματος ώμου.
Εικόνα 4. Τρισδιάστατη αξονική τομογραφία παραμελημένου οπισθίου εξαρθρήματος ώμου.
Εικόνα 4. Τρισδιάστατη αξονική τομογραφία παραμελημένου οπισθίου εξαρθρήματος ώμου.
 

Θεραπεία

Η θεραπεία του εξαρθρήματος του ώμου συνίσταται καταρχήν σε ανάταξη του εξαρθρήματος με χειρισμούς (εικόνα 5). Ακολουθεί η ακινητοποίηση του άνω άκρου για άλλοτε άλλο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την ηλικία του ασθενούς και το εάν πρόκειται για το πρώτο επεισόδιο.

 
Εικόνα 5. Σχηματική παράσταση ανάταξης προσθίου εξαρθρήματος ώμου.
Εικόνα 5. Σχηματική παράσταση ανάταξης προσθίου εξαρθρήματος ώμου.
Εικόνα 5. Σχηματική παράσταση ανάταξης προσθίου εξαρθρήματος ώμου.
 

Το πρώτο εξάρθρημα του ώμου, σε σχετικά νέους ασθενείς, θα πρέπει να ακινητοποιείται για 3 εβδομάδες και να ακολουθεί πρόγραμμα ενδυνάμωσης του στροφικού πετάλου και των σταθεροποιητών της ωμοπλάτης, για να μειωθούν οι πιθανότητες υποτροπής του εξαρθρήματος. Οι πιθανότητες υποτροπής αυξάνουν όσο μειώνεται η ηλικία και αυξάνεται το επίπεδο δραστηριότητας του ασθενούς. Έτσι, δεν είναι λίγοι αυτοί που συστήνουν χειρουργική θεραπεία από το πρώτο εξάρθρημα του ώμου, που συνίσταται συρραφή των ραγέντων συνδέσμων (ρήξη επιχειλίου χόνδρου, βλάβη Bankart)  με αρθροσκόπηση και την χρήση οστικών αγκυρών με ράμματα (συρραφή βλάβης Bankart, εικόνες 6 και 7 και video 1).

 
Εικόνα 6. Αρθροσκοπική εικόνα ρήξεως του επιχειλίου χόνδρου πριν και μετά τη συρραφή.
Εικόνα 6. Αρθροσκοπική εικόνα ρήξεως του επιχειλίου χόνδρου.
Εικόνα 6. Αρθροσκοπική εικόνα ρήξεως του επιχειλίου χόνδρου.
Εικόνα 6. Αρθροσκοπική εικόνα ρήξεως του επιχειλίου χόνδρου πριν και μετά τη συρραφή.
Εικόνα 7. Αρθροσκοπική εικόνα συρραφής επιχειλίου χόνδρου.
Εικόνα 7. Αρθροσκοπική εικόνα συρραφής επιχειλίου χόνδρου.
 
 

Video 1. Αρθροσκοπική καθήλωση του επιχειλίου χόνδρου (Bankart repair).