Ελληνικά
English
Η Ορθοπαιδική
στην υπηρεσία του Αθλητή...

Αναζήτηση:
 

Αστάθεια του ώμου

Γενικά

 Η άρθρωση του ώμου είναι η πλέον ευκίνητη άρθρωση στο ανθρώπινο σώμα, ταυτόχρονα όμως και η πιο ευάλωτη σε εξάρθρημα άρθρωση, σε παρεκτόπιση δηλαδή των αρθρούμενων επιφανειών.Η αστάθεια του ώμου προκύπτει συνήθως μετά από εξάρθρημα αυτού και συνίσταται στην εμφάνιση επανειλημμένων επεισοδίων εξαρθρήματος ή και υπεξαρθρήματος της άρθρωσης.  Επειδή το πρώτο εξάρθρημα γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις (96%) προς τα εμπρός (εικόνα 1), αντίστοιχα και η συνηθέστερη αστάθεια του ώμου είναι η πρόσθια αστάθεια. Σπανιότερα, η αστάθεια είναι οπίσθια ή πολλαπλών κατευθύνσεων.

 
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση προσθίου εξαρθρήματος ώμου.
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση προσθίου εξαρθρήματος ώμου.
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση προσθίου εξαρθρήματος ώμου.
 

Κλινική εικόνα – Διάγνωση

Η αστάθεια του ώμου παρουσιάζεται με επαναλαμβανόμενα επεισόδια εξαρθήματος ή και υπεξαρθρήματος του ώμου. Ο ασθενής μπορεί να παραπονείται για αίσθημα ανασφάλειας στις ακραίες θέσεις του άνω άκρου ή και άτυπα ενοχλήματα όπως πόνο ή και μουδιάσματα.

Η διάγνωση γίνεται από το ιστορικό και την κλινική εξέταση. Οι απλές ακτινογραφίες, το υπερηχογράφημα και η μαγνητική τομογραφία είναι απαραίτητες για τον καλύτερο σχεδιασμό της θεραπείας.

Θεραπεία

Η θεραπεία της αστάθειας του ώμου εξαρτάται από το είδος της αστάθειας και τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενούς. Σε ασθενείς με γενικευμένη χαλαρότητα των συνδέσμων και αστάθεια πολλαπλών κατευθύνσεων ακολουθείται κατά βάση συντηρητικό πρόγραμμα αποκατάστασης με ασκήσεις ενδυνάμωσης του στροφικού πετάλου και των σταθεροποιητών της ωμοπλάτης. Σε ασθενείς πρόσθια αστάθεια συνιστάται χειρουργική αποκατάσταση. Εφόσον δεν υπάρχουν οστικά ελλείμματα, εφαρμόζεται συρραφή των ραγέντων συνδέσμων (ρήξη επιχειλίου χόνδρου, βλάβη Bankart, εικόνα 2)  με αρθροσκόπηση και την χρήση οστικών αγκυρών με ράμματα (συρραφή βλάβης Bankart, εικόνες 3 και 4 και video 1).

 
Εικόνα 2. Σχηματική παράσταση ρήξης επιχειλίου χόνδρου.
Εικόνα 2. Σχηματική παράσταση ρήξης επιχειλίου χόνδρου.
Εικόνα 2. Σχηματική παράσταση ρήξης επιχειλίου χόνδρου.
 
 
Εικόνα 6. Αρθροσκοπική εικόνα ρήξεως του επιχειλίου χόνδρου πριν και μετά τη συρραφή.
Εικόνα 3. Αρθροσκοπική εικόνα ρήξεως του επιχειλίου χόνδρου.
Εικόνα 3. Αρθροσκοπική εικόνα ρήξεως του επιχειλίου χόνδρου.
Εικόνα 6. Αρθροσκοπική εικόνα ρήξεως του επιχειλίου χόνδρου πριν και μετά τη συρραφή.
Εικόνα 4. Αρθροσκοπική εικόνα συρραφής επιχειλίου χόνδρου.
Εικόνα 4. Αρθροσκοπική εικόνα συρραφής επιχειλίου χόνδρου.
 
 

Video 1. Αρθροσκοπική καθήλωση του επιχειλίου χόνδρου (Bankart repair).
 

Στην περίπτωση όμως που υπάρχει σημαντικό οστικό έλλειμμα στην κεφαλή του μηριαίου (Hill-Sachs lesion) και στην ωμογλήνη, η απλή συρραφή των συνδέσμων δεν είναι αποτελεσματική. Το οστικό έλλειμμα αξιολογείται καλύτερα με την αξονική τομογραφία και επιβεβαιώνεται αρθροσκοπικά (engaging Hill-Sachs lesion, video 2). Σε αυτούς τους ασθενείς προτιμάται η επέμβαση Latarjet, μια μη ανατομική επέμβαση με εξαιρετικά, όμως, αποτελέσματα.

 

Video 2. Αρθροσκοπική εικόνα μεγάλου οστικού ελλείμματος κεφαλής μηριαίου και ωμογλήνης (engaging Hill-Sachs lesion).