Ελληνικά
English
Η Ορθοπαιδική
στην υπηρεσία του Αθλητή...

Αναζήτηση:
 

Ρήξη της έκφυσης της μακράς κεφαλής του δικεφάλου (SLAP lesion)

Γενικά

Η μακρά κεφαλή του δικεφάλου εκφύεται από το άνω τμήμα του επιχειλίου χόνδρου, μια ανατομική  δομή που βρίσκεται στην περιφέρεια της ωμογλήνης (εικόνα 1). Κινήσεις στον ώμο που συνδυάζουν την βίαιη κάμψη και στροφή είναι δυνατό να προκαλέσουν την αποκόλληση του άνω τμήματος του επιχειλίου χόνδρου από όπου εκφύεται ο τένοντας της μακράς κεφαλής του δικεφάλου (εικόνα 2). Η βλάβη αυτή εμφανίζεται συχνότερα σε αθλήματα που περιλαμβάνουν ρίψεις (πετοσφαίριση, χειροσφαίριση κα)  και σε αθλήματα επαφής.

 
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση φυσιολογικού επιχειλίου χόνδρου (labrum) και ρήξης της έκφυσης της μακράς κεφαλής του δικεφάλου (SLAP lesion).
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση φυσιολογικού επιχειλίου χόνδρου (labrum) και ρήξης της έκφυσης της μακράς κεφαλής του δικεφάλου (SLAP lesion).
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση φυσιολογικού επιχειλίου χόνδρου (labrum) και ρήξης της έκφυσης της μακράς κεφαλής του δικεφάλου (SLAP lesion).
 

Κλινική εικόνα – Διάγνωση

Η κλινική εικόνα συνίσταται σε πόνο στον ώμο που επιδεινώνεται με τις δραστηριότητες με το χέρι πάνω από το επίπεδο του ώμου. Μπορεί να υπάρχει και αίσθημα ή και ήχος αναπήδησης.

Η κλινική εξέταση θέτει την υποψία της ρήξης και η διάγνωση γίνεται με τις παρακλινικές εξετάσεις. Η εξέταση εκλογής για την διάγνωση είναι η μαγνητική τομογραφία με ενδαρθρική έγχυση σκιαστικού.

Θεραπεία

Η θεραπεία μπορεί να είναι συντηρητική, με τροποποίηση των δραστηριοτήτων και πρόγραμμα ενδυνάμωσης του στροφικού πετάλου και των σταθεροποιητών της ωμοπλάτης. Σε αθλητές που δεν ανταποκρίνονται στην συντηρητική θεραπεία συνιστάται χειρουργική αποκατάσταση της βλάβης με αρθροσκόπηση. Ανάλογα με το είδος της βλάβης εφαρμόζεται καθαρισμός ή συρραφή της ρήξης (εικόνα 3 και video 1).

 
Εικόνα 2. Αποκόλληση της έκφυσης της μακράς κεφαλής του δικεφάλου πριν και μετά τη συρραφή.
Εικόνα 2. Αποκόλληση της έκφυσης της μακράς κεφαλής του δικεφάλου.
Εικόνα 2. Αποκόλληση της έκφυσης της μακράς κεφαλής του δικεφάλου.
Εικόνα 2. Αποκόλληση της έκφυσης της μακράς κεφαλής του δικεφάλου πριν και μετά τη συρραφή.
Εικόνα 3. Συρραφή της έκφυσης της μακράς κεφαλής του δικεφάλου.
Εικόνα 3. Συρραφή της έκφυσης της μακράς κεφαλής του δικεφάλου.
 

Video 1. Αρθροσκοπική συρραφή αποκόλλησης της έκφυσης της μακράς κεφαλής του δικεφάλου (SLAP lesion).