Ελληνικά
English
Η Ορθοπαιδική
στην υπηρεσία του Αθλητή...

Αναζήτηση:
 

Εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής

Γενικά

Η ακρωμιοκλειδική άρθρωση (εικόνα 1) μπορεί να υποστεί εξάρθρημα (παρεκτόπιση των αρθρούμενων επιφανειών ύστερα από πτώση στον ώμο).

 
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης.
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης.
Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης.
 

Ανάλογα με την βαρύτητα της κάκωσης προκύπτει και ρήξη ενός ή περισοοτέρων συνδέσμων της άρθρωσης και αντίστοιχη παρεκτόπιση της κλείδας προς τα πάνω. Έτσι, τα εξαρθήματα της ακρωμιοκλειδικής ταξινομούνται σε έξι βαθμούς (εικόνα 2).

 
Εικόνα 2. Η ταξινόμηση των εξαρθρημάτων της ακρωμιοκλειδικής.
Εικόνα 2. Η ταξινόμηση των εξαρθρημάτων της ακρωμιοκλειδικής.
Εικόνα 2. Η ταξινόμηση των εξαρθρημάτων της ακρωμιοκλειδικής.
 

Κλινική εικόνα - Διάγνωση

Η κλινική εικόνα του εξαρθρήματος της ακρωμιοκλειδικής είναι χαρακτηριστική, με την κλείδα να έχει μετατοπιστεί προς τα επάνω και να προβάλλει κάτω από το δέρμα.

Η διάγνωση γίνεται με την κλινική εξέταση και επιβεβαιώνεται ακτινολογικά.

Θεραπεία

Η θεραπεία του εξαρθρήματος της ακρωμιοκλειδικής καθορίζεται από τον βαθμό του εξαρθρήματος, δηλαδή την βαρύτητα της κάκωσης. Για τα εξαρθρήματα 4ου, 5ου και 6ου βαθμού συνιστάται χειρουργική αποκατάσταση με ανάταξη και σταθεροποίηση του εξαρθρήματος (εικόνα 3). Για τα εξαρθήματα 1ου και 2ου βαθμού συνιστάται συντηρητική θεραπεία με ανάρτηση του πάσχοντος μέλους για την μείωση των ενοχλημάτων και κατόπιν πρόγραμμα αποκατάστασης για ανάκτηση της κίνησης και της δύναμης του μέλους.  Σε εξαρθρήματα 3ου βαθμού συνιστάται συντηρητική θεραπεία για τους λιγότερο δραστήριους ασθενείς και χειρουργική θεραπεία  αυτούς με μεγαλύτερες λειτουργικές απαιτήσεις.

 
Εικόνα 3. Ακτινολογική εικόνα χειρουργηθέντος εξαρθρήματος ακρωμιοκλειδικής.
Εικόνα 3. Ακτινολογική εικόνα χειρουργηθέντος εξαρθρήματος ακρωμιοκλειδικής.
Εικόνα 3. Ακτινολογική εικόνα χειρουργηθέντος εξαρθρήματος ακρωμιοκλειδικής.