Ελληνικά
English
Η Ορθοπαιδική
στην υπηρεσία του Αθλητή...
Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Δρ. Νικόλαος Κουκουλιάς Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Δρ. Νικόλαος Κουκουλιάς Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Δρ. Νικόλαος Κουκουλιάς Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Δρ. Νικόλαος Κουκουλιάς
Αναζήτηση:
 

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας

Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Δρ. Νικόλαος Κουκουλιάς
Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Δρ. Νικόλαος Κουκουλιάς

Σε αυτόν τον δικτυακό τόπο θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις αθλητικές κακώσεις και την Ορθοπαιδική Χειρουργική. Η ταξινόμηση των παθήσεων έχει γίνει με επιστημονικό τρόπο, ενώ η παρουσίαση είναι κατά το δυνατό λιτή και απλή, με σκοπό να γίνεται εύκολα κατανοητή.

Οι πληροφορίες που θα βρείτε, αφορούν τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές αντιμετώπισης, που είναι επιστημονικά αποδεκτές και δοκιμασμένες. Η εγκυρότητα των κειμένων καθώς και η επιστημονική επάρκεια και εμπειρία μου επιβεβαιώνεται από το γεγονός της διεθνούς αναγνώρισής μου από την ESSKA (Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αθλητικών Κακώσεων, Χειρουργικής Γόνατος και Αρθροσκοπικής Χειρουργικής). Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που θα δείτε, είναι από ασθενείς που έχω χειρουργήσει προσωπικά. Θα πρέπει όμως να ληφθεί υπ’ όψη, ότι κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και γι' αυτό εξετάζεται και αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα.

Τελειώνοντας την εισαγωγή, θα ήθελα να επισημάνω ότι η περιήγησή σας στον δικτυακό αυτόν τόπο σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την κλινική εξέταση, η οποία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της σωστής διάγνωσης και αποτελεσματικής θεραπείας.