Ελληνικά
English
Η Ορθοπαιδική
στην υπηρεσία του Αθλητή...
Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Δρ. Νικόλαος Κουκουλιάς Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Δρ. Νικόλαος Κουκουλιάς Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Δρ. Νικόλαος Κουκουλιάς Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Δρ. Νικόλαος Κουκουλιάς
Αναζήτηση:
 

Ρήξη του υπερακανθίου (στροφικού πετάλου, rotator cuff tear)

Γενικά

Το στροφικό πέταλο του ώμου σχηματίζεται από την συνένωση τεσσάρων τενόντων που είναι ο υπερακάνθιος, ο υπακάνθιος, ο ελλάσων στρογγύλος και ο υποπλάτιος (εικόνες 1 και 2). Η λειτουργική αποστολή του στροφικού πετάλου είναι η ανύψωση και η έσω-έξω στροφή του άνω άκρου.

 
Εικόνα 1. Το στροφικό πέταλο του ώμου όπως φαίνεται από εμπρός και πίσω.
Εικόνα 1. Το στροφικό πέταλο του ώμου όπως φαίνεται από εμπρός.
Εικόνα 1. Το στροφικό πέταλο του ώμου όπως φαίνεται από εμπρός.
Εικόνα 1. Το στροφικό πέταλο του ώμου όπως φαίνεται από εμπρός και πίσω.
Εικόνα 2. Το στροφικό πέταλο του ώμου όπως φαίνεται από πίσω.
Εικόνα 2. Το στροφικό πέταλο του ώμου όπως φαίνεται από πίσω.
 

Η ρήξη του στροφικού πετάλου (εικόνες 3 και 4) μπορεί να είναι οξεία, μετά από τραύμα δηλαδή, όπως πτώση και στήριξη στο άκρο, μπορεί όμως να είναι και χρόνια. Στην περίπτωση αυτή, οι τένοντες του στροφικού πετάλου και ιδιαίτερα ο υπερακάνθιος υφίστανται βαθμιαία φθορά και εκφύλιση ώσπου τελικά επέρχεται η ρήξη.

 
Εικόνα 2. Σχηματική παράσταση και αρθροσκοπική εικόνα ρήξης στροφικού πετάλου του ώμου.
Εικόνα 3. Σχηματική παράσταση ρήξης στροφικού πετάλου του ώμου.
Εικόνα3. Σχηματική παράσταση ρήξης στροφικού πετάλου του ώμου.
Εικόνα 2. Σχηματική παράσταση και αρθροσκοπική εικόνα ρήξης στροφικού πετάλου του ώμου.
Εικόνα 4. Αρθροσκοπική εικόνα ρήξης στροφικού πετάλου του ώμου.
Εικόνα 4. Αρθροσκοπική εικόνα ρήξης στροφικού πετάλου του ώμου.
 

Κλινική εικόνα – Διάγνωση

Η ρήξη του στροφικού πετάλου παρουσιάζεται με πόνο στην περιοχή του ώμου που μπορεί να αντανακλά μέχρι και τον αγκώνα (εικόνα 5) και συχνά επιδεινώνεται κατά την διάρκεια του ύπνου. Μπορεί επίσης να υπάρχει αδυναμία ανύψωσης και έσω-έξω στροφής του άνω άκρου, ανάλογα με την έκταση της ρήξης.

 
Εικόνα 2. Περιοχή εντόπισης του πόνου σε ρήξη στροφικού πετάλου του ώμου.
Εικόνα 5. Περιοχή εντόπισης του πόνου σε ρήξη στροφικού πετάλου του ώμου.
Εικόνα 5. Περιοχή εντόπισης του πόνου σε ρήξη στροφικού πετάλου του ώμου.
 

Η διάγνωση γίνεται με την κλινική εξέταση, όπου με κάποιες δοκιμασίες ελέγχεται η ακεραιότητα των τενόντων που σχηματίζουν το στροφικό πέταλο. Οι απλές ακτινογραφίες, και ιδιαίτερα το υπερηχογράφημα και η μαγνητική τομογραφία χρησιμεύουν για την καλύτερο σχεδιασμό της θεραπείας.

Θεραπεία

Η θεραπεία θα μπορούσε μπορεί να είναι συντηρητική σε μερικού πάχους ρήξεις. Το πρόγραμμα αποκατάστασης στις περιπτώσεις αυτές συνίσταται σε τροποποίηση των δραστηριοτήτων, αναλγητικά, φυσικοθεραπεία και ασκήσεις ενδυνάμωσης του στροφικού πετάλου και των σταθεροποιητών της ωμοπλάτης. Κατά βάση όμως η θεραπεία των ρήξεων του στροφικού πετάλου είναι χειρουργική. Στόχος είναι η συρραφή των τενόντων που έχουν υποστεί ρήξη στην ανατομική τους θέση. Η επέμβαση γίνεται με αρθροσκόπηση και χρήση αγκυρών με ράμματα (εικόνες 6 και 7 και video 1).

 
Εικόνα 2. Περιοχή εντόπισης του πόνου σε ρήξη στροφικού πετάλου του ώμου.
Εικόνα 6. Αρθροσκοπική εικόνα τοποθέτησης αγκυρών με ράμματα για τη συρραφή της ρήξης του στροφικού πετάλου του ώμου.
Εικόνα 6. Αρθροσκοπική εικόνα τοποθέτησης αγκυρών με ράμματα για τη συρραφή της ρήξης του στροφικού πετάλου του ώμου.
Εικόνα 3. Αρθροσκοπικές εικόνες τοποθέτησης αγκυρών με ράμματα για τη συρραφή της ρήξης του στροφικού πετάλου του ώμου.
Εικόνα 7. Αρθροσκοπική εικόνα τοποθέτησης αγκυρών με ράμματα για τη συρραφή της ρήξης του στροφικού πετάλου του ώμου.
Εικόνα 7. Αρθροσκοπική εικόνα τοποθέτησης αγκυρών με ράμματα για τη συρραφή της ρήξης του στροφικού πετάλου του ώμου.
 

Video 1. Αρθροσκοπική συρραφή ρήξεως στροφικού πετάλου.
 

Σε περιπτώσεις χρόνιας ρήξης του στροφικού πετάλου μπορεί να έχει εγκατασταθεί αρθρίτιδα στον ώμο. Στην περίπτωση αυτή η συρραφή των τενόντων δεν είναι αποτελεσματική και η ενδεδειγμένη θεραπεία είναι η ανάστροφη ολική αρθροπλαστκή του ώμου (εικόνες 8 και 9).

 
Εικόνα 4. Ακτινολογική εικόνα οστεοαρθρίτιδας και ολικής αρθροπλαστικής ώμου.
Εικόνα 8. Ακτινολογική εικόνα οστεοαρθρίτιδας ώμου.
Εικόνα 8. Ακτινολογική εικόνα οστεοαρθρίτιδας ώμου.
Εικόνα 4. Ακτινολογική εικόνα οστεοαρθρίτιδας και ολικής αρθροπλαστικής ώμου.
Εικόνα 9. Ακτινολογική εικόνα ολικής αρθροπλαστικής ώμου.
Εικόνα 9. Ακτινολογική εικόνα ολικής αρθροπλαστικής ώμου.
 
επιστροφή