Ελληνικά
English
Η Ορθοπαιδική
στην υπηρεσία του Αθλητή...
Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Δρ. Νικόλαος Κουκουλιάς Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Δρ. Νικόλαος Κουκουλιάς Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Δρ. Νικόλαος Κουκουλιάς Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Δρ. Νικόλαος Κουκουλιάς
Αναζήτηση:
 

Διεθνής Αναγνώριση

 Αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο της ESSKA
Αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο της ESSKA

Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω την ύψιστη επαγγελματική αναγνώριση που θα μπορούσα να έχω διεθνώς (από 10/2014). Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αθλητικών Κακώσεων, Χειρουργικής Γόνατος και Αρθροσκοπικής Χειρουργικής (ESSKA) με συμπεριέλαβε στα επίσημα Εκπαιδευτικά Κέντρα που έχει επιλεγμένα σε όλα τα μέρη του κόσμου.

Η επιλογή γίνεται με πολύ αυστηρά κριτήρια από το Επιστημονικό Συμβούλιο της Εταιρείας και βασίζεται στην άρτια εκπαίδευση, επιστημονική ενημέρωση, χειρουργική ικανότητα και εμπειρία. Στα κέντρα αυτά εφαρμόζονται όλες οι σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές και παρέχονται  υψηλού επιπέδου υπηρεσίες από Ορθοπαιδικούς Χειρουργούς, ειδικούς στις Αθλητικές Κακώσεις, στην Αρθροσκοπική Χειρουργική και στη Χειρουργική Γόνατος. Αντιμετωπίζονται όλων των βαθμίδων βαρύτητας και πολυπλοκότητας περιστατικά (σύνθετες κακώσεις, αναθεωρήσεις επεμβάσεων, μεταμοσχεύσεις). Ο ρόλος των κέντρων αυτών είναι η εκπαίδευση νέων Ορθοπαιδικών Χειρουργών από όλο τον κόσμο στις Αθλητικές Κακώσεις, στην Αρθροσκοπική Χειρουργική και στη Χειρουργική Γόνατος.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της ESSKA (http://www.esska.org).

επιστροφή